Pressinformation:
Vetenskapens sociala strukturer

Sju historiska fallstudier om konflikt, samverkan och makt

Sven Widmalm

Vetenskapen står ofta i centrum när stora frågor som global ekonomi och miljö diskuteras. Det pratas om att vi lever i ett kunskapssamhälle, ett informationssamhälle, och forskning betraktas alltmer som nyckel till förståelse av vår samtid. Men forskningen har inte alltid haft den ställning den har idag. Vad är det egentligen som har format den? Hur har dess roll förändrats över tid?

Den nya boken Vetenskapens sociala strukturer diskuterar i sju fallstudier med olika infallasvinklar den vetenskapliga och tekniska förändringen från 1700-talet fram till nutid. Uppsatserna tar upp allt från linneaner till rymdforskning.

Skribenterna är vetenskapshistoriker, idé- och lärdomshistoriker och teknikhistoriker. Redaktör är Sven Widmalm, vetenskapshistoriker och verksam som professor vid Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet.

TitelVetenskapens sociala strukturer: Sju historiska fallstudier om konflikt, samverkan och makt
FörfattareSven Widmalm (red.)
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-85509-11-9
Art. nr.4103
Sidantal284
Storlek150 x 225 mm
Utgiven2009
Illustrerads/v
Pris229 kr

Om författaren

Sven Widmalm

Sven Widmalm

Sven Widmalm är sedan 2010 professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Tidigare var han professor vid Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet. Hans forskning är vetenskapshistoriskt inriktad och behandlar ofta relationen mellan vetenskap och politik. Han sitter för närvarande i Uppsala universitets konsistorium och är medlem i flera akademier, bland annat Kungliga  Läs mer »

Vetenskapens sociala strukturer

Första recensionsdatum: 2 februari 2009

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild