Vetenskapens sociala strukturer

Sju historiska fallstudier om konflikt, samverkan och makt

Sven Widmalm

Vetenskap, forskning, kunskap, lärande – detta är vanligt förekommande begrepp i dagens samhällsdiskussion. De används inte minst när globala ekonomiska frågor eller hot och risker debatteras.

Det sägs ofta att vi lever i ett kunskapssamhälle och vetenskapen står ständigt i blickpunkten när dagens ödesfrågor diskuteras. Men vad vet vi egentligen om forskningens utvecklingsmöjligheter, vad som formar den och hur den har fått sin nuvarande ställning?

I Vetenskapens sociala strukturer utgår forskarna från den moderna diskussionen inom samhällsvetenskap och humaniora om hur vetenskapen formar och formas av samtidens strömningar.

I en inledande översikt diskuteras bland annat gränsdragning, samproduktion och nätverk. Analysen fördjupas sedan i sju historiska fallstudier som behandlar svensk vetenskap under främst 1900-talet.

I fallstudierna fokuserar författarna på villkoren för hur vetenskaplig kunskap tas upp och används för olika ändamål – inom industrin och tekniken men också i skolan och politiken. Texterna lyfter fram vetenskapens föränderliga karaktär över tiden och mellan olika vetenskapsområden.

I bokens efterord diskuteras hur vetenskapshistoriska studier kan användas i den allt intensivare forskningspolitiska diskussionen som länge präglats av historielöshet.

Om författaren

Sven Widmalm

Sven Widmalm

Sven Widmalm är sedan 2010 professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Tidigare var han professor vid Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet. Hans forskning är vetenskapshistoriskt inriktad och behandlar ofta relationen mellan vetenskap och politik. Han sitter för närvarande i Uppsala universitets konsistorium och är medlem i flera akademier, bland annat Kungliga  Läs mer »

Vetenskapens sociala strukturer
TitelVetenskapens sociala strukturer: Sju historiska fallstudier om konflikt, samverkan och makt
FörfattareSven Widmalm (red.)
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-85509-11-9
Art. nr.4103
Sidantal284
Storlek150 x 225 mm
Utgiven2009
Illustrerads/v
Pris229 kr