Våld

Representation och verklighet

Eva Österberg, Marie Lindstedt Cronberg

Våld möter oss dagligen på film, tv och i dagspress. Men vi finner också framställningar av våld i exempelvis rättsprotokoll eller politiska debatter. Hur olika representationer av våld förhåller sig till reellt våld, eller till andra bilder och berättelser om våld, tillhör de viktiga och komplexa frågor som väcks i antologin Våld. Representation och verklighet..

Historiker, konstvetare och filmvetare ger här exempel ur våldets kulturhistoria. Författarna berättar om medeltida lagar, krigspropaganda, mordet på Gustav III och husbondevälde på 1800-talet. Men vi möter även 1900-talets ungdomsvåld, lynchningar i den amerikanska södern, våld på film och får en analys av atombomben framställd som apokalyptisk naturkatastrof.
Våld. Representation och verklighet handlar om våldets plats i vår kultur – historiskt betraktat och i vår egen tid.

Om författarna

Eva Österberg

Eva Österberg är professor i historia vid Lunds universitet och känd som förmedlare av historia i populärvetenskapliga sammanhang, bland annat i dagspress och tv. Hon har gett ut ett flertal böcker och är en flitig föreläsare. Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/EvaOsterberg/

Marie Lindstedt Cronberg

Marie Lindstedt Cronberg är docent i historia och arbetar som forskare och lärare vid Historiska institutionen i Lund. Hennes forskningsprofil utgår från ett intresse för genus, rätt, kulturhistoria och förändringar i människors värderingar över tid. Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/MarieLindstedtCronberg

Våld
TitelVåld: Representation och verklighet
FörfattareEva Österberg, Marie Lindstedt Cronberg (red.)
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-87-0
Art. nr.4085
Sidantal346
Storlek150 x 225
Utgiven2006
IllustreradSv/v
Pris249 kr