Utmaningen

Den svenska välfärdsstatens möte med flyktingar i andra världskrigets tid

Mikael Byström

Under 1920- och 1930-talen var den svenska flyktingpolitiken tydligt restriktiv och staten tog ringa ansvar för de utländska medborgare som fanns i landet. I början av 1950-talet hade staten dock accepterat det övergripande ansvaret över flyktingfrågorna och grunden lades till den liberala flyktingpolitik och den i stort sett fria invandring som utmärkte Sverige under seklets mitt.

I Utmaningen beskriver historikern Mikael Byström hur den gradvisa förändringen skedde. Flyktingar och andra immigranter kom att integreras i det svenska välfärdssystemet på i stort sett samma villkor som svenska medborgare. Men hur gick detta möte mellan den unga välfärdsstaten och flyktingarna till och hur organiserades myndigheterna? Vilka rättigheter och möjligheter hade dessa nya medborgare till försörjning, stöd och utbildning? Hade flyktingens kön, nationalitet och klass någon betydelse i sammanhanget?

Boken ger oss nya historiska perspektiv på både välfärdsstaten och flyktingpolitiken – två aktuella och intensivt  debatterade ämnen också i Sverige av idag.

Om författaren

Mikael Byström

Mikael Byström

Mikael Byström är historiker och forskar om den svenska flyktingpolitiken under framförallt andra världskriget. Han är aktuell med antologin Reaching a State of Hope, som är ett gemensamt forskningsprojekt tillsammans med historikern Pär Frohnert. Han har tidigare publicerat En broder, gäst och parasit. Uppfattningar och föreställningar om utlänningar, flyktingar och flyktingpolitik i svensk offentlig debatt  Läs mer »

Utmaningen
TitelUtmaningen: Den svenska välfärdsstatens möte med flyktingar i andra världskrigets tid
FörfattareMikael Byström
Boktyp,
Ämne
ISBN978-91-87121-03-6
Sidantal336
Storlek225*150
Utgiven2012
Pris239 kr