Pressinformation:
Undersökning om de så kallade Tattare eller Zigeuner, Cingari, Bohemiens.

Deras härkomst, lefnadssätt, språk. m. m. Samt om, när och hwarest några satt sig ner i Swerige? En uppsats av Christfrid Ganander

Lotta Fernstål, Charlotte Hyltén-Cavallius

År 1780 lämnade prästen Christfrid Ganander in en uppsats om de s. kallade Tattare eller Zigeuner till Kungliga Vitterhetsakademien i Stockholm. Den var ett bidrag till en årlig tävling i historia och var skriven för hand med snirklig stil. Nu blir hans försök att finna romernas härkomst och historia för första gången tillgänglig för en bredare publik i b.de transkriberad form och moderniserad språkdräkt.

Christfrid Ganander levde och verkade som pr.st i Finland, då en del av Sverige. Han genomsökte historisk litteratur om de människor som han omväxlande kallar tattare och zigenare. Han hade även studerat och samtalat med dem, och visste att de själva kallade sig musta kansa på finska det svarta folket. Deras språk, romani chib, fångade hans intresse, och i uppsatsen har han listat romska ord och fraser och diskuterar språkets grammatik.

Skriften ger en unik glimt av romsk kulturhistoria och språk under slutet av 1700-talet, och en inblick i fördomar mot romer och villkor som romer levt under. Forskarna Lotta Fernstål och Charlotte Hyltén-Cavallius sätter i bokens inledning in uppsatsen i sitt tidsmässiga sammanhang, och belyser författarens reflektioner över folkgruppens och deras leverne vilka är färgade av såväl nyfikenhet som fördömanden.

TitelUndersökning om de så kallade Tattare eller Zigeuner, Cingari, Bohemiens.: Deras härkomst, lefnadssätt, språk. m. m. Samt om, när och hwarest några satt sig ner i Swerige? En uppsats av Christfrid Ganander
FörfattareLotta Fernstål, Charlotte Hyltén-Cavallius (red.)
Boktyp,
Ämne
ISBN978-91-88661-65-4
Sidantal96
Utgiven2018
Pris209 kr

Om författarna

Lotta Fernstål

Lotta Fernstål

Lotta Fernstål är fil.dr i arkeologi och arbetar som förste antikvarie och forskare vid Statens historiska museer. Hon har de senaste åren främst arbetat med romsk historia, men intresserar sig även för samtidsarkeologi och historiebruk och var bland annat en av redaktörerna för antologin Sverige i tiden. Historier om ett levande land (2015). Foto: Katarina Nimmervoll,  Läs mer »

Charlotte Hyltén-Cavallius

Charlotte Hyltén-Cavallius

Charlotte Hyltén-Cavallius är docent i minoritetsstudier, fil. dr i etnologi och arbetar som forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen. Som forskningschef vid Mångkulturellt centrum har hon tidigare verkat i ett flertal projekt kring kulturarvsinstitutionernas roll i samhället vilket syns exempelvis i boken Älskade museum. Svenska kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare (tillsammans med Fredrik Svanberg,  Läs mer »

Undersökning om de så kallade Tattare eller Zigeuner, Cingari,  Bohemiens.

Första recensionsdatum: 1 november 2018

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild