Pressinformation:
Svensk snillrikhet?

Nationella föreställningar om entreprenörer och teknisk begåvning 1800–2000

Staffan Bergwik, Michael Godhe, Anders Houltz, Magnus Rodell

Uppfinningsrikedom och entreprenörsanda beskrivs ofta som svenska paradgrenar. Innovatörerna har blivit nationsbärare och symboler för varumärket Sverige i en samling idéer med djupa historiska rötter. Media, politik och industri har bidragit till att etablera tankegångarna som odiskutabla sanningar.

I Svensk snillrikhet? belyser forskare från olika discipliner hur personer som Gustaf Dalén och Alfred Nobel, eller företag som Volvo, framställts i stereotypa framgångsberättelser som skapat föreställningar om svensk fallenhet för teknik. Författarna blottlägger en vurm för det manliga geniet och en bergfast tro på tekniska framsteg. Den kombinationen har bidragit till en förenklad bild av nationen Sverige – dess modernisering, invånare och framtid. En bild som lever och ständigt reproduceras.

Författarna sätter in aktörerna i idéhistoriska, politiska och ekonomiska sammanhang och visar hur idéerna använts i politiska syften. Snillet, innovatören och entreprenören blir förebilder i debatter om allt ifrån skolfostran av barn och lanseringar av akademiska initiativ till satsningar på teknikdrivna företag.

TitelSvensk snillrikhet?: Nationella föreställningar om entreprenörer och teknisk begåvning 1800–2000
FörfattareStaffan Bergwik, Michael Godhe, Anders Houltz, Magnus Rodell (red.)
Boktyp,
Ämne,
ISBN978-91-87351-24-2
Art. nr.4193
Sidantal240
Storlek150 x 225 mm
Utgiven2014
Pris229 kr

Om författarna

Staffan Bergwik

Staffan Bergwik är docent i idé- och lärdomshistoria, verksam vid Institutionen for litteraturvetenskap och idéhistoria vid Stockholms universitet. Han disputerade vid Uppsala universitet på avhandlingen Framtidsskaparna. Vetenskapens ungdomskultur vid svenska läroverk 1930-1970 (2005). Hans forskning behandlar naturvetenskapernas och teknikens moderna kulturhistoria. För närvarande driver han ett forskningsprojekt om vetenskapliga känslor under den moderna epoken. Han  Läs mer »

Michael Godhe

Michael Godhe är verksam vid Campus Norrköping, Linköpings universitet, och undervisar vid Kultur, samhälle och mediegestaltningsprogrammet, Institutionen for studier av samhällsutveckling och kultur. Han disputerade vid tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, på den idéhistoriska studien Morgondagens experter. Tekniken, ungdomen och framsteget i populärvetenskap och science fiction i Sverige under det långa 1950-talet (2003).  Läs mer »

Anders Houltz

Anders Houltz är docent i teknik- och vetenskapshistoria, verksam vid Blekinge tekniska högskola. Han disputerade vid Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, Kungliga Tekniska högskolan, på avhandlingen Teknikens tempel. Modernitetoch industriarv på Göteborgsutställningen 1923 (2003). Houltz forskning behandlar teknikens och industrins kulturhistoria, museer, utställningar och medialisering, materiell och visuell kultur. Hans senaste  Läs mer »

Magnus Rodell

Magnus Rodell är docent i idéhistoria och verksam vid Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola. Han disputerade vid Institutionen for idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, på avhandlingen Att gjuta en nation. Statyinvigningaroch nationsformering i Sverige vid 1800-talets mitt (2002). Hans forskning har handlat om monument, nationsformering, materiell kultur, historiebruk och skapandet av kulturella gränser.  Läs mer »

Svensk snillrikhet?

Första recensionsdatum: 16 juli 2014

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild