Pressinformation:
Social Transformations in Scandinavian Cities

Nordic Perspectives on Urban Marginalisation and Social Sustainability

De skandinaviska länderna förknippas som regel med en omfattande offentlig sektor och låga fattigdomstal. Under de tre senaste årtiondena har detta dock kommit att förändras, och städer i Skandinavien delar nu många av de problem och utmaningar som vi känner från städer i andra delar av västvärlden. Hur hanterar välfärdsstaterna dessa globala samhällsomdaningar?

I boken Social Transformations in Scandinavian Cities belyser forskare förändringarna av social hållbarhet och socialt sönderfall i skandinaviska städer. De bidrar med teoretiska och empiriska analyser av hur migration, ojämlikhet och boendesegregation formas av nationell och lokal politik, och hur detta återspeglas i det urbana landskapet i Danmark, Norge och Sverige.

Författarna utmanar den gängse bilden av Skandinavien som jämlikt och fridfullt. Arbetslöshet, kriminalitet och undermåliga skolresultat i etniskt och socio-ekonomiskt segregerade bostadsområden är välkända problemområden som sedan 1990-talet bemöts genom urbanpolitiska åtgärder. I boken Social Transformations in Scandinavian Cities visar forskarna hur detta manifesterar sig i skilda Skandinaviska städer.

TitelSocial Transformations in Scandinavian Cities: Nordic Perspectives on Urban Marginalisation and Social Sustainability
Författare Erica Righard, Magnus Johansson & Tapio Salonen
Boktyp,
Ämne,
ISBN978-91-87675-73-7
Sidantal304
Storlek144 x 221 mm
Utgiven2015
Pris239 kr

Om författaren

Social Transformations in Scandinavian Cities Läs ett smakprov

Första recensionsdatum: 20 oktober 2015

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild