Social Transformations in Scandinavian Cities

Nordic Perspectives on Urban Marginalisation and Social Sustainability

Jag uppskattar mycket att läsa en antologi som ger mig en så här bred bild och på så vis med all önskad tydlighet illustrerar att stadsplanering inte är en isolerad praktik som endast behandlar rumslig organisering. […] Det är kritiska och frågande texter – som det bör vara när forskare skriver.

Karin Andersson, STAD

De skandinaviska länderna förknippas som regel med en omfattande offentlig sektor och låga fattigdomstal. Under de tre senaste årtiondena har detta dock kommit att förändras, och städer i Skandinavien delar nu många av de problem och utmaningar som vi känner från städer i andra delar av västvärlden. Hur hanterar välfärdsstaterna  dessa globala samhällsomdaningar?

I boken Social Transformations in Scandinavian Cities belyser forskare förändringarna av social hållbarhet och socialt sönderfall i skandinaviska städer. De bidrar med teoretiska och empiriska analyser av hur migration, ojämlikhet och boendesegregation formas av nationell och lokal politik, och hur detta återspeglas i det urbana landskapet i Danmark, Norge och Sverige.

Författarna utmanar den gängse bilden av Skandinavien som jämlikt och fridfullt. Arbetslöshet, kriminalitet och undermåliga skolresultat i etniskt och socio-ekonomiskt segregerade bostadsområden är välkända problemområden som sedan 1990-talet bemöts genom urbanpolitiska åtgärder. I boken Social Transformations in Scandinavian Cities visar forskarna hur detta manifesterar sig i skilda Skandinaviska städer.


Scandinavian countries are generally associated with extensive public services and low levels of poverty. However, reality has changed dramatically over the last three decades, and Scandinavia’s cities now share many of the problems and challenges familiar from other Western cities. How do the welfare states handle these global societal transformations?

In Social Transformations in Scandinavian Cities, researchers highlight the changing face of social sustainability and social disintegration in Scandinavian cities. They offer theoretical and empirical analyses of how migration, inequality, and residential segregation intersect with shifting national and local policies, charting their impact on urban landscapes in Denmark, Norway, and Sweden.

The authors challenge the standard view of Scandinavia as a haven of equality and peace. Unemployment, criminality, and poor school performance in ethnically and socio-economically segregated residential areas have finally been recognized and tackled through urban policies since the 1990s. In Social Transformations in Scandinavian Cities we learn why and in which ways progress is being made.

Om författaren

Social Transformations in Scandinavian Cities Läs ett smakprov
TitelSocial Transformations in Scandinavian Cities: Nordic Perspectives on Urban Marginalisation and Social Sustainability
Författare Erica Righard, Magnus Johansson & Tapio Salonen
Boktyp,
Ämne,
ISBN978-91-87675-73-7
Sidantal304
Storlek144 x 221 mm
Utgiven2015
Pris239 kr