Social Militarisation and the Power of History

A Study of Scholarly Perspectives

Dick Harrison

Slut i lager

Historien är inte rättvis. Genom tiderna har stereotypa fördomar utformats om att det finns goda och onda kulturer. Idag fördömer vi regelmässigt sådana fördomar med avseende på nuvarande kulturer. Däremot diskuterar vi sällan fördomar mot historiska samhällen.

I denna bok undersöker Dick Harrison tre historiska makroregioner: Östasien, Sydostasien och Mellanamerika. Genom att jämföra de olika historiografiska mönstren utifrån regionernas förmåga till social militarisering ger han en förnyad insikt om hur civilisationerna bedömts ur olika perspektiv.

På grund av skilda vetenskapliga traditioner framstår de olika regionerna som mycket olika. En del kulturer fördöms som krigiska, medan andra framhålls som fredliga och religiösa. Social Militarisation visar på hur historikernas värdefulla insatser kan förändra vår syn på det förflutna.

Om författaren

Dick Harrison

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet. Han har blivit känd för en större publik genom sin medverkan som sakkunnig i tv och radio och sin entusiasmerande berättarstil.

Social Militarisation and the Power of History
TitelSocial Militarisation and the Power of History: A Study of Scholarly Perspectives
FörfattareDick Harrison
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-08-5
Art. nr.4007
Sidantal240
Storlek150 x 225
Utgiven1999
LagerstatusSlut i lager
IllustreradNej
OmslagPetter Lönegård
Pris209 kr