Pressinformation:
Sensitive Objects

Affect and Material Culture

Jonas Frykman, Maja Povrzanović Frykman

Some objects stand out as personal and important to us. A packed suitcase, an inherited vase, the remains from a humanitarian aid packet – things can be stored with affects. In Sensitive Objects the authors focus on material culture and on practice – on what affect does. Some of them place the issue of sensitivity in a wider frame of professional interest in innovation and culture-tourism.

The volume is a contribution to the upcoming field of ‘affect research’ that has so far has been mainly explored in psychology and cultural studies. In their texts ethnologists and anthropologists involved show how established ways of analysing culture benefit from achievements in this field. They use fieldwork to examine how people project affects onto material objects and explore how objects trigger affect.

The editors hope that this book will be read across disciplines, not only to promote the value of ethnographic work, but also to incite further theoretically informed creative empirical approaches to affects and material culture.I dagens forskning har det uppstått ett dynamiskt fält där så vitt skilda vetenskaper som filosofi och neurovetenskap, psykologi och filmvetenskap börjat föra dialoger med varandra. Det handlar då om affekters inverkan på liv och handling. Mycket av den forskningen har än så länge rört sig på ett principiellt plan. Med den här boken ger sig etnologer och antropologer i kast med det konkreta - tingen och de olika affektiva kopplingar som uppstår mellan människor och den omgivande materiella kulturen. Mängder av kunskap förmedlas via sinnena - smaken, ljuden, lukten och beröringen som är svåra att verbalisera eller förmedla via bilder eller symboler.

Förtätade etnografiska beskrivningar får läsaren här ta del av situationer som t ex hur den kappsäck som en uppriven hustru, en deporterad, - eller varför inte en vanlig resenär – packas full av såväl hopp som förtvivlan; hur ett arvskifte ger ting från föräldrahemmet ett affektionsvärde som kan få syskon och efterlevande att kapa alla band och hellre gå till domstol än börja samtala; eller hur de belägrade invånarna i staden Sarajevo under kriget fick paket med mat och förnödenheter som inte bara lindrade utsattheten utan också ökade känslan av förnedring och vanmakt. I dessa och ytterligare typfall analyseras användbarheten av ett affektivt perspektiv vid förståelsen av relationen mellan människor och tingen omkring dem. Etnografin i boken tar läsaren med till olika delar av Skandinavien, till ett oroligt Balkan och en resa genom södra USA. I tre av bidragen diskuteras också hur affektstudier kan komma till praktisk användning i tillämpade innovationsstudier. Boken inleds med en utförlig diskussion där de affektiva perspektiven sätts in i en etnologisk och antropologisk kontext. Särskilt utrymme ägnas här de metodologiska och teoretiska utmaningar som detta öppnar för.

Den här boken är visserligen ett pionjärarbete i sitt slag inom de nämnda disciplinerna, men vänder sig också till forskare och studenter inom sociologi, kultur- och turiststudier, och naturligtvis till en bredare läsekrets med intresse för studiet av känslor, musik, materiell kultur, innovationer och postsocialism.

TitelSensitive Objects: Affect and Material Culture
FörfattareJonas Frykman, Maja Povrzanović Frykman (red.)
Boktyp,
Ämne,
ISBN978-91-87675-66-9
Sidantal285
Utgiven2016
Pris239 kr

Om författarna

Jonas Frykman

Jonas Frykman

Jonas Frykman är professor emeritus i europeisk etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds Universitet. Boken har redigerats under hans anställning som professor II vid Agderforskning i Kristiansand, Norge. I sin forskning har han tagit upp breda ämnen som kultur och klass, utbildning, sexualitet och kropp, men också studier av minnesmärken och teoriutveckling rörande kultur  Läs mer »

Maja Povrzanović Frykman

Maja Povrzanović Frykman

Maja Povrzanović Frykman är professor i etnologi och undervisar vid Institutionen för Globala politiska studier vid Malmö universitet.  Hon verkar också som seniorforskare vid Agderforskning i Kristiansand, Norge.  Hennes forskningsfält spänner över ett vitt område, från civilas erfarenheter av krig, till diaspora och transnationella praktiker och livet för högutbildade migranter med återkommande fokus på teman  Läs mer »

Sensitive Objects Läs ett smakprov

Första recensionsdatum: 15 september 2016

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild