Sensitive Objects

Affect and Material Culture

Jonas Frykman, Maja Povrzanović Frykman

Infallsvinklarna är många och spännvidden bred.

Sara Kristoffersson, Respons nr 1 2017

Identifying the impact of affect on objects, this volume opens up a truly fascinating area of study. It weaves together material culture with affect studies most convincingly. Lucid and lively, it is a great pleasure to read. This is the emotional life of things ranging from a tin of minced meat in wartime Sarajevo to the neatly packed small suitcase of a travel writer. Sensitive objects from the past are important not only for an understanding of that past, but also for how we manage the present.

Helena Wulff, Stockholm University

Some objects stand out as personal and important to us. A packed su- itcase, an inherited vase, the remains from a humanitarian aid packet – things can induce affects. In Sensitive Objects the authors focus on material culture and on practice – on what affect does. Some of them place the issue of sensitivity in a wider frame of professional interest in innovation and culture-tourism.

The volume is a contribution to the upcoming field of affect research that has so far has been mainly explored in psychology and cultural studies. In their texts ethnologists and anthropologists involved show how established ways of analysing culture benefit from achievements in this field. They use fieldwork to examine how people project affects onto material objects and explore how objects trigger affects.

The editors hope that this book will be read across disciplines, not only to promote the value of ethnographic work, but also to encourage theoretically informed creative empirical approaches to affect and material culture.

 


 

I dagens forskning har det uppstått ett dynamiskt fält där så vitt skilda vetenskaper som filosofi och neurovetenskap, psykologi och filmvetenskap börjat föra dialoger med varandra. Det handlar då om affekters inverkan på liv och handling. Mycket av den forskningen har än så länge rört sig på ett principiellt plan. Med den här boken ger sig etnologer och antropologer i kast med det konkreta – tingen och de olika affektiva kopplingar som uppstår mellan människor och den omgivande materiella kulturen.

Genom täta etnografiska beskrivningar får läsaren här ta del av situationer som hur en kappsäck packas full av såväl hopp som förtvivlan, hur ett arvskifte ger ting från föräldrahemmet ett affektionsvärde som kan få syskon och efterlevande att kapa alla band, eller hur invånare i en belägrad stad får paket med mat och förnödenheter som inte bara lindrar utsattheten utan också ökar känslan av förnedring och vanmakt. I dessa och ytterligare typfall analyseras användbarheten av ett affektivt perspektiv vid förståelsen av relationen mellan människor och tingen omkring dem.

Den här boken är ett pionjärarbete i sitt slag inom de nämnda disciplinerna, men vänder sig även till forskare och studenter inom sociologi, kultur- och turiststudier, och naturligtvis till en bredare läsekrets med intresse för studiet av affekt, känslor och materiell kultur.

Sensitive Objects är den andra titeln i bokserien Checkpoint. Läs gärna mer om projektet här!

Läs mer om Kriterium här: www.kriterium.se

Om författarna

Jonas Frykman

Jonas Frykman

Jonas Frykman är professor emeritus i europeisk etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds Universitet. Boken har redigerats under hans anställning som professor II vid Agderforskning i Kristiansand, Norge. I sin forskning har han tagit upp breda ämnen som kultur och klass, utbildning, sexualitet och kropp, men också studier av minnesmärken och teoriutveckling rörande kultur  Läs mer »

Maja Povrzanović Frykman

Maja Povrzanović Frykman

Maja Povrzanović Frykman är professor i etnologi och undervisar vid Institutionen för Globala politiska studier vid Malmö universitet.  Hon verkar också som seniorforskare vid Agderforskning i Kristiansand, Norge.  Hennes forskningsfält spänner över ett vitt område, från civilas erfarenheter av krig, till diaspora och transnationella praktiker och livet för högutbildade migranter med återkommande fokus på teman  Läs mer »

Sensitive Objects Läs ett smakprov
TitelSensitive Objects: Affect and Material Culture
FörfattareJonas Frykman, Maja Povrzanović Frykman (red.)
Boktyp,
Ämne,
ISBN978-91-87675-66-9
Sidantal285
Utgiven2016
Pris239 kr