Riksäpplet

Arkeologiska perspektiv på ett bortglömt regalskepp

Niklas Eriksson

Boken är rikligt illustrerad och välskriven och det är lätt att hänga med, även för den som likt mig inte är marinarkeolog. Även om själva undersökningen av vrakplatsen och fynden därifrån är intressant och fint illustrerad handlar boken om mycket mer. […] Boken borde därför intressera en betydligt bredare publik än marinarkeologiskt intresserade.

Fredrik Kämpe, Karolinska förbundets årsbok 2017

Syftet med Riksäpplet är att väcka allmänhetens och forskarvärldens intresse för det slumrande skeppet, vilket författaren lyckas väl med i sin välskrivna och sakkunniga bok.

BTJ nr 24, 2017

Den 5 juni 1676, fem dagar efter att regalskeppen Kronan och Svärdet förlist under slaget vid Öland, kom även Riksäpplet på drift och sjönk vid Dalarö skans. Händelsen har fått en undanskymd roll i historieböckerna vilket även spillt över på hur vraket hanterats. Trots att det ligger lättillgängligt i Stockholms skärgård har vraket aldrig blivit föremål för mer ingående arkeologiska studier. I stället har det kunnat utsättas för kommersiell bärgningsverksamhet.

Med utgångspunkt i Riksäpplets öde diskuterar arkeologen Niklas Eriksson historiebruk och drivkrafter bakom studier av vraken efter stormaktstidens krigsfartyg. Genom att dokumentera det som finns kvar på botten och även efterforska, sammanställa och analysera de föremål som tidigare har bärgats visar han att även vrak som fått en marginell roll i historieböckerna kan ha en stor arkeologisk potential. Författaren tar här avstamp i vetenskapliga frågeställningar som diskuterar skeppet som materiell kultur och levererar en alternativ berättelse som ger en fördjupad bild av stormaktstiden och dess sjökrig.

Boken skrevs inom ramen för projektet Ships at War vid Södertörns högskola, där bland annat de arkeologiska undersökningarna av skeppen Mars, Svärdet, Resande mannen och Gribshunden ingick.

Riksäpplet är del av bokserien Checkpoint. Läs gärna mer om projektet här!

Alla titlar i bokserien Checkpoint finns tillgängliga fritt online för peer-review genom plattformen Kriterium. Du kan snart ladda ned en pdf av Riksäpplet här!

Läs mer om Kriterium här: www.kriterium.se

Om författaren

Niklas Eriksson

Niklas Eriksson

Niklas Eriksson (f. 1976) är fil.dr i arkeologi och postdoktor på CEMAS Centrum för maritima studier vid Stockholms universitet. Han har varit involverad i ett stort antal undervattensarkeologiska undersökningar. I sin forskning har Niklas försökt att utveckla marinarkeologin med inspiration från skilda historiska och arkeologiska forskningsfält. Han disputerade vid Södertörns högskola på avhandlingen Urbanism under  Läs mer »

Riksäpplet Läs ett smakprov
TitelRiksäpplet: Arkeologiska perspektiv på ett bortglömt regalskepp
FörfattareNiklas Eriksson
Boktyp,
Ämne,
ISBN978-91-88661-52-4
Sidantal224
Utgiven2017
Pris229 kr