Pressinformation:
Publik arkeologi

Fredrik Svanberg, Katty H. Wahlgren

Arkeologi intresserar och engagerar. Men tas arkeologins publika möjligheter verkligen tillvara fullt ut? Om detta handlar boken Publik arkeologi.

Genom att öka människors delaktighet och aktivitet i samband med arkeologiska projekt skapas större engagemang och tydligare kopplingar mellan arkeologin och aktuella samhällsfrågor.

Arkeologin erbjuder svar på behovet av lokal förankring liksom orientering i tid och rum. Samtidigt behöver museerna hitta nya sätt att arbeta med sina samlingar. Arkeologins publika utveckling är en nyckelfaktor för kulturarvssektorns framtid.
Därför är Publik arkeologi en högst angelägen bok.

Fredrik Svanberg är arkeolog och samordnare av forskning och utveckling vid Historiska museet i Stockholm. Katty H. Wahlgren är arkeolog och ledare för utvecklingsprojektet Publik arkeologi på Historiska museet. Tillsammans delar de i denna bok med sig av sina kunskaper och idéer om arkeologins framtida utveckling.

TitelPublik arkeologi
FörfattareFredrik Svanberg, Katty H. Wahlgren
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-96-2
Art. nr.4090
Sidantal152
Utgiven2007
IllustreradFärg & sv/v
Pris189 kr

Om författarna

Fredrik Svanberg

Fredrik Svanberg

Fredrik Svanberg är forskningschef vid Statens historiska museer och docent i arkeologi. Han har en lång erfarenhet av att arbeta som antikvarie, med utställningsprojekt samt i en lång rad olika forsknings- och utvecklingsprojekt kring arkeologi, historia samt museernas samlande och samhällsroll. Fredriks doktorsavhandling, Decolonizing the Viking Age (2003) handlade om nya perspektiv på vikingatiden. Foto:  Läs mer »

Katty H. Wahlgren

Katty H. Wahlgren

Katty H. Wahlgren är arkeolog och projektledare för utvecklingsprojektet Publik arkeologi på Historiska museet. Hennes doktorsavhandling handlar om hällristningar och bronsåldersamhälle. Hon har arbetat med uppdragsarkeologi, att utforska arkeologins publikmöten och även undervisat som universitetslektor.

Publik arkeologi

Första recensionsdatum: 6 november 2007

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild