Pressinformation:
Periferi och centrum

Texter om marginalisering i förmodern tid

Hans-Roland Johnsson, Eva-Carin Gerö

I snart sagt alla mänskliga sammanhang finns grupper och människor som utestängs från makt eller berövas sin värdighet. För forskning som fokuserar på äldre tid förhindrar dominansen hos vissa grupper, normsystem och tankeparadigm insikter i verkligheten: somliga syns och hörs medan andra förblir ”i marginalen”. Att specifikt studera marginalisering kan därför vara ett fruktbart sätt att förstå förhållanden och maktrelationer mellan individer, grupper och samhällen i förfluten tid. Studierna är också viktiga vid förståelsen av flera fenomen i vår egen tid, till exempel könsroller, censur och synen på familjens villkor.

I Periferi och centrum resonerar tolv forskare om marginalisering i förmodern tid. För att belysa komplexiteten i problemet lyfter författarna fram mindre uppmärksammade aspekter av marginalisering. Läsaren får bland annat se hur man i antika myter förskjuter obehagliga personer, hur teaterpjäser på latin eller profetior av Nostradamus gömts undan i forskningen och hur kristna lärde förhöll sig till Koranens texter på 1100-talet.

Författarna låter oss genom sina studier förstå att det marginaliserade – som inte behöver vara liktydigt med det marginella – har väsentliga saker att säga oss om gångna kulturer och epoker.

TitelPeriferi och centrum: Texter om marginalisering i förmodern tid
FörfattareHans-Roland Johnsson, Eva-Carin Gerö (red.)
Boktyp,
Ämne, ,
ISBN978-91-87351-35-8
Art. nr.4198
Sidantal256
Storlek150 x 225
Utgiven2014
OmslagPer Idborg
Pris229 kr
Periferi och centrum

Första recensionsdatum: 2 oktober 2014

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild