Pressinformation:
Nordic Narratives of the Second World War

National Historiographies Revisited

Henrik Stenius, Mirja Österberg, Johan Östling

»Nordic Narratives of the Second World War is a solid starting point for those outside the Scandinavian field looking to include Nordic perspectives on World War II, national narratives, and memory construction. The book raises larger questions about nation-states and twentieth-century national myths, and individual essays to varying degrees seek to push historical interpretations to larger questions of the role of national histories in current historical writing. Given the ongoing concerns about the threat to professional historians' authority in an age when access to archival and historical texts is expanding with digitization and Internet access, readers may find the underlying question of who has the authority to present and interpret the past as another way to engage with this text.« H-Net, Humanities & Social Sciences Online 

How have the dramatic events of the Second World War been viewed in the Nordic countries? In Nordic Narratives of the Second World War, leading Nordic historians analyse post-war memory and historiography. They explore the relationship between scholarly and public understandings of the war.
How have national interpretations been shaped by official security-policy doctrines? And in what way has the end of the Cold War affected the Nordic narratives?

The authors not only present the overarching themes that set the Nordic experience of the Second World War apart from other European narratives, but also describe the distinctive postwar characteristics of Denmark, Norway, Finland, Iceland, and Sweden. Key concepts such as national identity, memory culture, and the moral turn are placed in their Nordic context.

Bringing new nuance to the post-war history of Europe, this is the first work to focus on Nordic narratives of the war, and is valuable reading for students, academics, and all who have an interest in the historiography of the Second World War or modern European history.

Information in swedish:

»Sammantaget är Nordic Narratives of the Second World War en viktig bok, som en introduktion till de nordiska ländernas historiska berättelser om andra världskriget. Boken inbjuder till en stimulerande diskussion.« H-Soz-u-Kult

Hur har de dramatiska händelserna under andra världskriget uppfattats i de nordiska länderna? I Nordic Narratives of the Second World War analyserar ledande nordiska historiker efterkrigstidens minne av och historieskrivning om andra världskriget. De undersöker relationen mellan den vetenskapliga och offentliga förståelsen av kriget.

Hur har nationella tolkningar påverkats av förhärskande säkerhetspolitiska doktriner? På vilket sätt har kalla krigets slut förändrat de nordiska berättelserna? Författarna presenterar övergripande teman som skiljer de nordiska erfarenheterna av andra världskriget från övriga europeiska. De diskuterar också de kännetecken som har utmärkt berättelserna om andra världskriget i Danmark, Norge, Finland, Island och Sverige efter 1945.

Nyckelbegrepp som nationell identitet, minneskultur och moralisk historieskrivning placeras i en nordisk kontext. Detta är den första boken som fokuserar på de nordiska tolkningarna av kriget. Boken erbjuder värdefull läsning för studenter, akademiker och alla som har ett intresse för andra världskrigets historiografi eller modern europeisk historia.

TitelNordic Narratives of the Second World War: National Historiographies Revisited
FörfattareHenrik Stenius, Mirja Österberg, Johan Östling (eds.)
Boktyp,
Ämne
ISBN978-91-85509-49-2
Art. nr.4140
Sidantal176
Storlek150x225 mm
Utgiven2011
Pris229 kr

Om författarna

Henrik Stenius

Research director, Centre for Nordic Studies at the University of Helsinki, Finland Webbsida: http://www.helsinki.fi/cens/staff/stenius.html

Mirja Österberg

Ph.D. student at the Centre for Nordic Studies, University of Helsinki, Finland Webbsida: https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/sv/person/meosterb

Johan Östling

Johan Östling är docent och universitetslektor i historia. Hans forskning är inriktad mot kunskapshistoria, men han har även ett mer allmänt intresse för idéer, kultur och politik i Europas moderna historia. År 2008 disputerade han på en avhandling om svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning; för denna belönades han med Cliopriset och Nils Klim-priset. Hösten 2016 utkom han med sin andra  Läs mer »

Nordic Narratives of the Second World War

Första recensionsdatum: 23 maj 2011

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild