Pressinformation:
Norden, nationen och historien

Perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972

Henrik Åström Elmersjö

Få skolämnen har orsakat så mycket debatt som historia – ett ämne med ett moraliskt och politiskt ämnesstoff. Vems historia är viktig och vilka händelser ingår i denna historia? Svaren på sådana frågor förhandlas konstant, både inom olika historiekulturer och mellan dem.

I över 50 år var föreningarna Norden en av de tongivande aktörerna kring lämpligt innehåll i historieundervisningen. Föreningarna grundades i syfte att stärka gemenskapen mellan de nordiska folken och från 1919 växte deras engagemang fram för att ”förbättra” historieläroböckerna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Norden, nationen och historien undersöker historikern Henrik Åström Elmersjö denna läroboksrevision ur såväl ett organisatoriskt som ett historiekulturellt perspektiv. Han problematiserar historiens betydelse för skapandet av nationell gemenskap och hur historieämnets innehåll förhandlas mellan olika kulturella intressen.

1900-talet var en tid av stora förändringar för historieämnet – från att främst utgöra ett verktyg för skapandet av patriotiska medborgare till att bli en grund för utbildandet av européer och världsmedborgare. Föreningarnas arbete är en spännande spegling av det skeendet.

TitelNorden, nationen och historien: Perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972
FörfattareHenrik Åström Elmersjö
Boktyp,
Ämne
ISBN978-91-87351-13-6
Art. nr.4173
Sidantal468
Storlek225*150
Utgiven2013
Pris239 kr

Om författaren

Henrik Åström Elmersjö

Henrik Åström Elmersjö

Henrik Åström Elmersjö (f. 1978) är fil.dr, forskare och lärare i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. I sin forskning har han intresserat sig för både historiekulturella och utbildningshistoriska frågor. Han är en av redaktörerna för den utbildningshistoriska tidskriften Nordic Journal of Educational History. Fotografi: Olle Åström Webbsida: http://www.idesam.umu.se/om/personal/historia/henrik-astrom-elmersjo/

Norden, nationen och historien

Första recensionsdatum: 30 maj 2013

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild