Naturalhistoria på resande fot

Om att forska, undervisa och göra karriär i 1700-talets Sverige

Hanna Hodacs, Kenneth Nyberg

Slut i lager

Att Carl von Linné och hans lärjungar lade mycket tid och kraft på resor av olika slag är välkänt. Men vad drev resenärerna och varför var resandet så betydelsefullt inom 1700-talets vetenskapliga forskning? I Naturalhistoria på resande fot ger historikerna Hanna Hodacs och Kenneth Nyberg nya perspektiv på ämnesfältet naturalhistoria, embryot till biologins olika forskningsdiscipliner, och dess utveckling.

Resorna handlade inte bara om forskning i syfte att vinna ny kunskap om naturen. Det var också längs vägarna som naturalhistoriker fick sin skolning; dikesrenar och skogbryn fungerade som klassrum och resorna var en form av utbildning. En resa erbjöd dessutom möjligheter till möten med andra vetenskapsmän, kontakter som var viktiga för den som ville göra karriär.

Brev, resedagböcker och annat bevarat material från en lång rad personer i kretsen kring Linné ligger till grund för denna bok, som ger nya och fascinerande inblickar i 1700-talets vetenskapliga resande och dess drivkrafter.

Naturalhistoria på resande fot
TitelNaturalhistoria på resande fot: Om att forska, undervisa och göra karriär i 1700-talets Sverige
FörfattareHanna Hodacs, Kenneth Nyberg
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-92-4
Art. nr.4089
Sidantal264
Storlek144 x 221
Utgiven2007
LagerstatusSlut i lager
Pris219 kr