National Relations

Public diplomacy, national identity and the Swedish Institute 1945–1970

Nikolas Glover

För svensk informationstext, se nedan.

 

In Stockholm in January 1945, an assembly of Swedish diplomats and businessmen initiated an organisation that was to improve the country’s reputation abroad. The new, semi-governmental Swedish Institute was charged with explaining Sweden’s policy of neutrality during the war, encouraging peace-building, and promoting foreign trade in the new international world order. But how was all this to be achieved?

In National Relations the historian Nikolas Glover analyses the policies, funding and national narratives of the Swedish Institute. He provides a historical perspective on the politics of promoting Swedish culture abroad, and on how ideas of communication shaped the Institute’s work and its representations of Sweden. His wide-ranging analysis addresses the specific conditions of small-state public diplomacy: the influential domestic interests involved as well as the global context that dictated the ways in which claims to national uniqueness were framed.

——-

I Stockholm i januari 1945 initierade en grupp svenska diplomater och företagsledare en ny organisation som skulle få till uppgift att förbättra Sveriges rykte utomlands. Det nya halvstatliga Svenska institutet ålades att förklara landets neutralitetspolitik under krigsåren, uppmuntra kulturella utbyten, och att marknadsföra svensk utrikeshandel. Men hur skulle allt detta kunna uppnås?

I National Relations analyserar historikern Nikolas Glover de politiska processer och ekonomiska intressen som låg bakom Svenska institutet, liksom de nationella narrativ som det följaktligen producerade. Han ger ett historiskt perspektiv på marknadsföringen av svensk kultur utomlands, och på hur idéer om modern kommunikation formade institutets arbete och dess projicering av Sverige. Förutom de inflytelserika inhemska intressen som stod för institutets tolkningar av nationen betonas också den globala kontext som dikterade ramarna för internationellt gångbara nationella identiteter.

Om författaren

Nikolas Glover

Nikolas Glover

Nikolas Glover är post-doc på Ekonomisk-historiska Institutionen vid Uppsala Universitet. National Relations är hans avhandling. Webbsida: http://katalog.uu.se/empinfo/?id=N13-278

National Relations
TitelNational Relations: Public diplomacy, national identity and the Swedish Institute 1945–1970
FörfattareNikolas Glover
Boktyp,
Ämne,
ISBN978-91-85509-66-9
Sidantal288
Storlek150*225
Utgiven2011
Pris239 kr