Pressinformation:
Museums in a time of Migration

Rethinking museums' roles, representations, collections, and collaborations

Christina Johansson, Pieter Bevelander

Migration är ett av vår tids tongivande fenomen och har djupgående effekter i samhället. Museerna kan i dess spår inta en roll med potential att påverka vår förståelse av världen.

När museer är som bäst utgör de platser där människor kan utforska transnationella kontakter, migrationens verkligheter och mänskliga rättigheter. Därigenom blir de relevanta som kulturinstitutioner och kan bidra till positiv social förändring, uppmuntra solidaritet och hållbar utveckling.

I Museums in a time of migration reflekterar ledande forskare och museikuratorer över museernas engagemang i migrationsfrågor. Författarna presenterar nya och nyskapande projekt från hela världen tillsammans med grundliga analyser av de teoretiska och praktiska villkoren bakom dem. Särskild uppmärksamhet ägnas museernas roller, representationer, samlingar och samarbeten.

TitelMuseums in a time of Migration: Rethinking museums' roles, representations, collections, and collaborations
FörfattareChristina Johansson, Pieter Bevelander (red.)
Boktyp,
Ämne
ISBN9789188168825
Sidantal262
Utgiven2017
Pris229 kr

Om författarna

Christina Johansson

Christina Johansson

Christina Johansson är lektor i Internationell migration och etniska relationer på Institutionen för Globala politiska studier vid Malmö Universitet. Under flera år var hon anknuten till Ludwig Boltzmann Institute for European History and Public Spheres i Wien. Hon har forskat om hur samarbete mellan museer och skola kan se ut. Detta i ett projekt finansierat  Läs mer »

Pieter Bevelander

Pieter Bevelander

Pieter Bevelander är professor i Internationell migration och etniska relationer vid Insitutionen för Globala politiska studier och föreståndare för Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare vid Malmö Universitet. Hans främsta forskningsintresse är internationell migration och olika aspekter av integration samt inföddas attityder till och syn på invandrare och minoriteter. Han har en  Läs mer »

Museums in a time of Migration Läs ett smakprov

Första recensionsdatum: 15 december 2017

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild