Museums in a time of Migration

Rethinking museums' roles, representations, collections, and collaborations

Christina Johansson, Pieter Bevelander

Det här är en bok som hela Museisverige kan läsa med stor behållning. Inte bara kan, jag skulle drista mig till att säga att vi bör läsa den. […] Boken håller väl för att sträckläsas och de olika kapitlen med olika författare bygger snyggt vidare på varandra och bidrar alla med välsvarvade bitar till ett gemensamt pussel.”

Clas Grinell, UtställningsEstetiskt Forum
Läs hela recensionen

Migration är ett av vår tids tongivande fenomen och har djupgående effekter i samhället. Museerna kan i dess spår inta en roll med potential att påverka vår förståelse av världen.

När museer är som bäst utgör de platser där människor kan utforska transnationella kontakter, migrationens verkligheter och mänskliga rättigheter. Därigenom blir de relevanta som kulturinstitutioner och kan bidra till positiv social förändring, uppmuntra solidaritet och hållbar utveckling.

I Museums in a time of migration reflekterar ledande forskare och museikuratorer över museernas engagemang i migrationsfrågor. Författarna presenterar nya och nyskapande projekt från hela världen tillsammans med grundliga analyser av de teoretiska och praktiska villkoren bakom dem. Särskild uppmärksamhet ägnas museernas roller, representationer, samlingar och samarbeten.


Engelsk baksidetext:

Migration in all its forms is a prominent phenomenon, with far-ranging implications for society. Museums, being important educational institutions, not only reflect society, but what they display has the potential to affect our understanding of the world. When museums become places where people can explore the realities of migration, transnational connections, and human rights, they becomeeven more relevant as cultural institutions, and can help drive positive social change, encouraging solidarity and sustainable development.

In Museums in a time of migration, leading scholars and museum curators reflect on museums’ engagement in migration issues. New and innovative museum projects around the world are presented in telling analyses of the theoretical and practical realities. Special attention is paid to the museums’ roles, representations, collections, and collaborations in a time of migration.

Om författarna

Christina Johansson

Christina Johansson

Christina Johansson är lektor i Internationell migration och etniska relationer på Institutionen för Globala politiska studier vid Malmö Universitet. Under flera år var hon anknuten till Ludwig Boltzmann Institute for European History and Public Spheres i Wien. Hon har forskat om hur samarbete mellan museer och skola kan se ut. Detta i ett projekt finansierat  Läs mer »

Pieter Bevelander

Pieter Bevelander

Pieter Bevelander är professor i Internationell migration och etniska relationer vid Insitutionen för Globala politiska studier och föreståndare för Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare vid Malmö Universitet. Hans främsta forskningsintresse är internationell migration och olika aspekter av integration samt inföddas attityder till och syn på invandrare och minoriteter. Han har en  Läs mer »

Museums in a time of Migration Läs ett smakprov
TitelMuseums in a time of Migration: Rethinking museums' roles, representations, collections, and collaborations
FörfattareChristina Johansson, Pieter Bevelander (red.)
Boktyp,
Ämne
ISBN9789188168825
Sidantal262
Utgiven2017
Pris229 kr