Möten med mening

Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora

Karin L. Eriksson

I Möten med mening belyser en grupp forskare ämnesdidaktiska frågor om meningsskapande i och utanför skolans väggar. Genom fallstudier inventerar skribenterna – själva ämneslärarutbildare – lärarens möjligheter att skapa nya insikter i och förståelser av humanistiska och estetiska ämnen som historia, språk och musik.

Bokens första del fokuserar på elevers och studenters möten med olika ämnen och discipliner. Hur kan didaktiska frågor och perspektiv användas för att beskriva, granska och skapa en fördjupad ämnesförståelse? I den andra delen utgår författarna från den didaktiska forskningen och ger konkreta exempel och förslag på hur undervisande lärare kan arbeta för att skapa inspirerande upplevelser i ämnesundervisningen.

Boken riktar sig främst till ämneslärarstudenter i de humanistiska och estetiska ämnena, men fungerar utmärkt som inspiration och kompetensutveckling för redan verksamma lärare. Möten med mening manar till fortsatt forskning i ett ämne med potential att påverka framtida undervisning.

Om författaren

Karin L. Eriksson

Karin L. Eriksson

Karin L. Eriksson är docent i musikvetenskap och föreståndare för Centrum för ämnesdidaktisk forskning inom konst och humaniora vid Linnéuniversitetet (CÄHL). Som forskare fokuserar hon på traditionell musik i ett historiskt och i ett samtida perspektiv och på frågor om exempelvis relationen mellan ideologi och praktik. Just nu studerar pedagogiska arenor för utlärning av traditionell  Läs mer »

Möten med mening Läs ett smakprov
TitelMöten med mening: Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora
FörfattareKarin L. Eriksson (red.)
Boktyp,
Ämne
ISBN978-91-88168-33-7
Sidantal277
Storlek144 x 221 mm
Utgiven2016
Pris229 kr