Pressinformation:
Moderna Historier

Skönlitteratur i det moderna samhällets framväxt

Ulrika Lagerlöf Nilsson, Henric Bagerius

Från tidigt 1800-tal och drygt hundrafemtio år framåt växte ett modernt samhälle fram i Sverige. Omfattande sociala, ekonomiska, politiska och tekniska förändringar skapade nya livsvillkor för många svenskar. På vissa områden skedde utvecklingen gradvis och långsamt, på andra präglades den av snabba skiftningar och tvära kast. Följden blev ett komplext samhälle där gamla strukturer nöttes mot nya och där äldre uppfattningar utmanades av oprövade tankar och idéer.

Moderna historier använder fem historiker skönlitteratur för att belysa olika moderniseringsprocesser i Sverige under 1800- och 1900-talen, och texterna gör nedslag i dåtidens diskussioner om såväl varukonsumtion som kvinnoklädsel och trafiksäkerhet. I romaner och noveller speglas samhällsförändringarna i en mänsklig och individualiserad form. Fiktionen gestaltar människors förutsättningar och möjligheter och låter historikern upptäcka paradoxer, kontraster och diskrepanser som sällan blir synliga i andra källor. Skönlitteraturen öppnar på så vis för nya tolkningar av det moderna samhällets framväxt.

TitelModerna Historier: Skönlitteratur i det moderna samhällets framväxt
FörfattareUlrika Lagerlöf Nilsson, Henric Bagerius (red.)
Boktyp
ISBN978-91-85509-65-2
Art. nr.4153
Sidantal192
Storlek150*225
Utgiven2011
IllustreradSvartvita bilder
Pris209 kr

Om författarna

Ulrika Lagerlöf Nilsson

Webbsida: http://historiskastudier.gu.se/Personal/larare-forskare/ulrikalagerlofnilsson

Henric Bagerius

Webbsida: https://www.oru.se/personal/henric_bagerius

Moderna Historier

Första recensionsdatum: 5 december 2011

Pressbilder

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild