Lämna eller stanna?

Valmöjligheter och stöd för unga i 'resten av Sverige'

Lotta Svensson

Om vi önskar en mindre polariserad samhällsdebatt är det av central betydelse att landsbygdens befolkning inte försummas i det demokratiska samtalet. En ny studie visar hur själva inställningen till glesbygder som tärande snarare än närande blir en självuppfyllande profetia som inte är bra för någon.

Läs Merete Mazarellas essä om Lämna eller stanna på SVD/Under strecket

Innehållet är både aktuellt och intresseväckande. Språket är utmärkt och redaktören lyckas skickligt knyta ihop säcken som avslutning. Målgruppen är bred och innefattar alla med intresse för aktuella samhällsfrågor med fokus på urbanisering.

Anders Östnäs, BTJ, häfte nr 7 2018

Vad kan vi göra åt att unga lämnar mindre orter för storstäderna? Utflyttningen är ett problem: befolkningsunderlagen krymper, välfärden påverkas och företagen lider brist på kompetent arbetskraft. Och vad händer med framtidstron och utvecklingen i en bygd som de unga flyttar ifrån?

I Lämna eller stanna? får vi forskarens teori och analys, praktikernas tankar och exempel, och konstnärens inifrånperspektiv på hur ungdomarna kan ges chanser att välja sin framtid. Många unga vill stanna på hemorten, men negligeras, ses som problem och utestängs från att bidra till lokalsamhället. De närstående vuxnas agerande visar sig vara avgörande. Exemplen är spridda över Sverige och nationella initiativ som Hela Sverige ska leva och Unga på Landsbygden bidrar med stoff.

Författarna resonerar om möjligheter, villkor och normer i samtalet kring ungdomarnas val av bostadsort. Hur kan vi bevara och utveckla ”resten av Sverige” och den energi som de unga kan bidra med?

Om författaren

Lotta Svensson

Lotta Svensson

Lotta Svensson är sociolog och arbetar som forskare vid Uppsala Universitet och FoU Söderhamn. Hon disputerade i sociologi vid Linköpings Universitet i juni 2006 med avhandlingen Vinna och försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter. Hon har därefter, med en interaktiv ansats, fortsatt forska om barns och ungdomars livsvillkor, regional utveckling och spänningsfältet centrum-periferi-kön-klass,  Läs mer »

Lämna eller stanna?
TitelLämna eller stanna?: Valmöjligheter och stöd för unga i 'resten av Sverige'
FörfattareLotta Svensson (red.)
Boktyp,
Ämne
ISBN978-91-88661-32-6
Sidantal194
Utgiven2017
OmslagLönegård & Co
Pris219 kr