Kvinnor vid maktens sida

1632-1772

Svante Norrhem

Slut i lager

I 1600- och 1700-talets svenska stormaktstid myllrade det av kvinnor som var aktiva i det politiska maktspelet. De skaffade sig inflytande över beslut som kunde gynna det hushåll, den familj eller den släkt de själva tillhörde.

Kvinnorna påverkade utnämningar till höga poster, försökte styra utrikespolitiska allianser, strävade efter att förändra maktbalansen mellan rivaliserande grupperingar och agerade som medlare när egna familjemedlemmar hamnat i onåd. Forskarna har länge varit medvetna om att kvinnorna aktivt deltog i politiken men deras medverkan har ofta behandlats som en kuriositet.

I Kvinnor vid maktens sida lyfter historikern Svante Norrhem fram den roll som inflytelserika politikers hustrur spelade under perioden 1632 till 1772. Männens maktutövning grundlades i deras eget hushåll och där fanns självständiga kvinnor med egna idéer som stöttade männen i sina värv.

Svante Norrhems spännande insikter i kvinnornas betydelse för beslutsfattandet och männens karriärer ökar vår förståelse för politiken i tidigmodern tid och beskriver en storslagen epok av okänd svensk kvinnohistoria.

Extramaterial till Kvinnor vid maktens sida

Finns tillgänglig som e-bok!

Om författaren

Svante Norrhem

Svante Norrhem

Svante Norrhem, född 1962 i Ludvika, är sedan 2014 universitetslektor (docent) i historia vid Historiska institutionen i Lund. Dessförinnan har han varit verksam som professor i historia vid Umeå universitet. Han utbildade sig till ämneslärare i historia och svenska vid Umeå universitet och genomgick sedan forskarutbildning i Umeå och vid S:t Peters College, Oxfords universitet.  Läs mer »

Kvinnor vid maktens sida
TitelKvinnor vid maktens sida: 1632-1772
FörfattareSvante Norrhem
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-91-7
Art. nr.4087
Sidantal214
Storlek144 x 221 mm
Utgiven2007
LagerstatusSlut i lager