Kristen manlighet

Ideal och verklighet 1830-1940

Yvonne Maria Werner

Projektet är en pionjär inom sitt område och blir förhoppningsvis inspirerande för många.

Kyrkohistorisk årsskrift 2009

Från och med mitten av 1800-talet växte sig tendensen att betrakta religion som något privat allt starkare. Religionsutövning började sammankopplas med kvinnlighet och mjuka värden, och ansågs av somliga till och med som oförenlig med sann manlighet.

Men var den verkligen det? Vilka uttryck tog sig den manliga religiositeten under en tid då kristendomen steg för steg förlorade sin tidigare ställning som samhällets självklara fundament?

I antologin Kristen manlighet – ideal och verklighet 1830–1940 resonerar författarna kring villkor och utvecklingslinjer som varit tongivande för mannens roll i och utanför kyrkorummen.

Vi möter män i kamp med och för sin tro, missionärer på resa och litterära gestaltningar av män i kyrkligt arbete. Samhällsengagemang och strävan att manliggöra kristna dygder var målet för somliga, medan andra manlighetsideal i stället betonade den stilla pliktuppfyllelsen i vardagslivet. I den katolska världen hyllades de klassiska dygdeidealen som ödmjukhet och lydnad i det manliga kristna värvet.

Bokens texter utgör ett fascinerande spektrum av perspektiv på frågorna om det kristna mansidealet under epoken.

Om författaren

Yvonne Maria Werner

Yvonne Maria Werner är universitetslektor och docent i historia vid Lund universitet. Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/YvonneMariaWerner

Kristen manlighet
TitelKristen manlighet: Ideal och verklighet 1830-1940
FörfattareYvonne Maria Werner
Boktyp
Ämne,
ISBN978-91-85509-00-3
Art. nr.4095
Sidantal304
Storlek150 x 225
Utgiven2008
IllustreradSv/v
Pris209 kr