Kartors kraft

Regionen som samhällsvision i Öresundsbrons tid

Markus Idvall

Region har på senare år blivit ett modeord i svensk och europeisk samhällsdebatt. Regionen betraktas som en allt viktigare plattform för politiskt och ekonomiskt agerande. Men vad är egentligen en region?

Markus Idvall beskriver de sociala och kulturella mekanismerna vid etablerandet av en region och åskådliggör hur regioner mobiliseras i skärningspunkten mellan olika samhällsintressen och verklighetsdefinitioner. Författaren utgår från den sydsvenska utvecklingen där drömmarna om en fast Öresundsförbindelse är centrala. Han frågar också hur tidstypiskt fenomenet är och hur det ändrar människors framtidstro.

Markus Idvall är verksam vid Etnologiska institutionen, Lunds universitet. Kartors kraft är hans doktorsavhandling.

Om författaren

Markus Idvall

Markus Idvall är sedan 2009 docent i etnologi vid Lunds universitet, och arbetar som forskare och lärare vid Institutionen för kulturvetenskaper. Webbsida: http://www.kultur.lu.se/person/MarkusIdvall

Kartors kraft
TitelKartors kraft: Regionen som samhällsvision i Öresundsbrons tid
FörfattareMarkus Idvall
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-09-2
Art. nr.4010
Sidantal351
Storlek150 x 225
Utgiven2000
IllustreradJa
OmslagPetter Lönegård
Pris209 kr