Identity Dynamics

and the Construction of Boundaries

Bo Petersson, Eric Clark

Slut i lager

Vad är det som gör att grupper håller samman och agerar samfällt och vad får dem att distansera sig från andra grupper? I boken Identity Dynamics and the Construction of Boundaries analyserar de medverkande författarna hur identiteter konstrueras och gränser skapas. Två viktiga fenomen som hjälper till att ge en förståelse för många komplicerade politiska och sociala processer.

I boken diskuterar författarna kring teman som bland annat berör etnicitet, migration, rörlighet över gränser, nationalism och medborgarskap. Exempel hämtas från den europeiska unionens strävan efter integration och de dilemman som återfinns såväl inom unionen som hos enskilda europeiska länder.

I antologin medverkar skandinaviska forskare från ett flertal discipliner.

 

Om författarna

Bo Petersson

Bo Petersson

Bo Petersson är professor i statsvetenskap och IMER (internationell migration och etniska relationer) vid Malmö högskola där han forskar om bl a nationalism, nationell identitet, aktuell rysk politik, politisk myt och legitimitet. Han är även prodekan för forsknings- och forskarutbildningsfrågor vid Fakulteten för kultur och samhälle vid Malmö högskola.

Identity Dynamics
TitelIdentity Dynamics: and the Construction of Boundaries
FörfattareBo Petersson, Eric Clark (red.)
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-43-6
Art. nr.4045
Sidantal224
Storlek150*225
Utgiven2003
LagerstatusSlut i lager
IllustreradJa
OmslagMaria Jörgel Andersson
Pris209 kr