Identities in Pain

Jonas Frykman, Nadia Seremetakis, Susanne Ewert

Slut i lager

I Identities in Pain diskuteras synen på smärta utifrån antropologiska, etnologiska och sociologiska perspektiv.

För inte så länge sedan levde människan nära smärtan, den var närvarande överallt och man kunde inte undgå den. Idag väljer vi att se på den som någonting intimt. Smärtan är inte längre närvarande i vardagen, i det moderna samhället väljer vi att förpassa lidandet till sjukhus och andra instanser.

I olika essäer berättar en rad framstående forskare historier om personer som lidit av olika sorters smärta, om hur personer hanterar psykosomatiska besvär och psykiska handikapp, om barns reaktioner på traumatiska upplevelser. En viktig diskussion kretsar kring hur begreppen död, smärta och lidande tolkas i skiftande kulturella miljöer.

Om författarna

Jonas Frykman

Jonas Frykman

Jonas Frykman är professor emeritus i europeisk etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds Universitet. Boken har redigerats under hans anställning som professor II vid Agderforskning i Kristiansand, Norge. I sin forskning har han tagit upp breda ämnen som kultur och klass, utbildning, sexualitet och kropp, men också studier av minnesmärken och teoriutveckling rörande kultur  Läs mer »

Identities in Pain
TitelIdentities in Pain
FörfattareJonas Frykman, Nadia Seremetakis, Susanne Ewert (red.)
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-01-6
Art. nr.4004
Sidantal223
Storlek143 x 219
Utgiven1998
LagerstatusSlut i lager
IllustreradNej
OmslagBjörn Andersson
Pris209 kr