Historia som kunskap

Innehåll, mening och värden i möten med historia

Niklas Ammert

”Beskrivningar av elevers historiesyn och berättelserna om hur de lär sig kan starta intressanta diskussioner i ett kollegium om vad det är för ämne som eleverna möter i dagens historieundervisning. Med en sådan diskussionsöppning ökar möjligheterna att utvidga samtalet och prata om vad historieämnet skulle kunna handla om.”

Katarina Schiöler, Tidskriften Alfa

Vad kan man när man kan något om historia? Vad är viktigt att kunna och hur lär man sig det? Ungdomar möter historia överallt: i skolan, familjen, media och samhället runtom. Men hur uppfattar eleverna mening och värden i relation till historiska förhållanden och händelser?

I Historia som kunskap belyser historiedidaktikern Niklas Ammert dessa frågor, såväl teoretiskt som empiriskt. Han studerar svenska ungdomar och lärare och de situationer i vilka kunskap om historia kommuniceras och brukas, framför allt i skolsammanhang. Eleverna själva, deras uppfattningar om och möten med historia är hans primära fokus. Boken vänder sig till lärare, lärarstudenter, forskare och alla med intresse för historia och didaktik i kombination. Ammert gör nedslag längs den didaktiska kedjan – från kursplaner via läroböcker till den enskilda elevens värld. Vad är meningsfullt för ungdomar när det gäller historia? Hur arbetar de med historia i skolan och hur kan de bäst tillgodogöra sig kunskapen?

Om författaren

Niklas Ammert

Niklas Ammert

Niklas Ammert, f. 1968, är docent i historia och lektor i historia med inriktning utbildningsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Ammert undervisar främst i historiedidaktik inom lärarutbildningen. Hans forskning rör sig inom det historiedidaktiska fältet och behandlar hur människor möter historia, hur historia används och har använts i undervisningen, samt kultursektorns uttryck och samhällsdebatten.   Fotograf: Nisse Nilsson Webbsida: http://lnu.se/personal/niklas.ammert

Historia som kunskap Läs ett smakprov
TitelHistoria som kunskap: Innehåll, mening och värden i möten med historia
FörfattareNiklas Ammert
Boktyp
Ämne,
ISBN978-91-87351-37-2
Art. nr.4185
Sidantal176
Utgiven2013
OmslagJohan Thufvesson
Pris209 kr