Från överklass till medelklass

Studier i den sociala dynamiken inom Sveriges adel 1600 - 1900

Ingvar Elmroth

Slut i lager

I Från Överklass till medelklass undersöker historikern Ingvar Elmroth den svenska adelns roll i det offentliga livet 1600–1900. Närmare 30 000 personers karriärvägar och yrkesverksamheter har kartlagts och ger en bild av hur adeln som helhet förlorade sin karaktär av överklass. Vid början av 1600-talet räckte adeln inte till för att fylla ens de viktigaste posterna när statsapparat och krigsmakt byggdes ut. Därför adlades ofrälse karriärister.

Den uppåtgående sociala rörlighet som de nyadlade beskriver, avlöstes emellertid av en nedåtgående rörlighet när adelns yngre generationer visade sig mindre framgångsrika i konkurrensen med de nyadlade. Adeln var också utsatt för stora demografiska påfrestningar, och bland de släkter som överlevde sökte sig med tiden många bort från offentlig tjänst.

Ingvar Elmroth har ägnat en stor del av sin forskning åt mekanismerna bakom det svenska ståndssamhällets framväxt och tillbakagång med särskild tonvikt på adelns situation. Han har tidigare publicerat bl.a. Nyrekryteringen till de högre ämbetena 1720–1809 (l962) och För kung och fosterland (l981).

Om författaren

Från överklass till medelklass
TitelFrån överklass till medelklass: Studier i den sociala dynamiken inom Sveriges adel 1600 - 1900
FörfattareIngvar Elmroth
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-18-4
Art. nr.4019
Sidantal349
Storlek148 x 229
Utgiven2001
LagerstatusSlut i lager
OmslagJacob Wiberg
Pris259 kr