Förmoderna offentligheter

Arenor och uttryck för politisk debatt 1550–1830

Leif Runefelt, Oskar Sjöström

Gränsdragningen mellan det privata och det offentliga har fått ny aktualitet i svensk debatt, men är diskussionen typisk för just vår tid? En offentlig arena finns i alla samhällen där människor kan gå utanför sin egen dörr och därmed också en gräns mellan privat och offentligt som kan väcka diskussion och skapa konflikter.

I Förmoderna offentligheter undersöker en grupp historiker och idéhistoriker hur gränserna drogs mellan den privata och den offentliga sfären under svensk tidigmodern tid. Vad betraktades som offentligt och hur såg den enskilda ämbetsmannens förhållande till det privata och det offentliga ut? Hur hanterade tjänstemännen offentlighetens gränser och hur uppfattades den enskilda aktörens agerande i den politiska offentligheten? I studiet av äldre tiders offentligheter framträder våra nutida ofta slentrianmässiga och ideologiskt präglade uppfattningar i ny belysning.

Medverkande:

Erik Bodensten, Lunds universitet

Christopher Collstedt, Lunds universitet

Heiko Droste, Södertörns högskola

Anna Maria Forssberg, Armémuseum, Stockholm

Mats Hallenberg, Stockholms universitet

Andreas Hellerstedt, Stockholms universitet

My Hellsing, Université Paris IV-Sorbonne

Bo Lindberg, Göteborgs universitet

Magnus Linnarsson, Stockholms universitet

Erik Petersson, Linköpings universitet

Leif Runefelt, Södertörns högskola

Annika Sandén, Stockholms universitet

Oskar Sjöström, Stockholms universitet

Om författarna

Leif Runefelt

Leif Runefelt

Leif Runefelt är docent och idéhistoriker vid Södertörns högskola. Han disputerade i ekonomisk historia 2001 på en avhandling om 1600-talets ekonomiska tänkande, och har sedan dess framför allt skrivit om svenska eliters uppfattningar om sig själva, andra, samhället och dess resurser, t.ex. i En idyll försvarad (2011) och antologin Svensk mosskultur (2008). Foto: Ylva Sjöstrand

Förmoderna offentligheter
TitelFörmoderna offentligheter: Arenor och uttryck för politisk debatt 1550–1830
FörfattareLeif Runefelt, Oskar Sjöström (red.)
Boktyp,
Ämne
ISBN978-91-87351-12-9
Art. nr.4192
Sidantal216
Storlek150 x 225 mm
Utgiven2014
OmslagPer Idborg
Pris219 kr