Förmoderna livshållningar

Dygder, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen

Marie Lindstedt Cronberg, Catharina Stenqvist

Vad är meningen med livet? Människan har i alla tider försökt finna en meningsfull plats i vardagen. Drivkrafter som vänskap, kärlek och heder; filosofier som stoicism och dygder som tålamod, klokhet eller sexuell ärbarhet kan vara stöttepelare i livets irrgångar.

I Förmoderna livshållningar beskriver historiker, idéhistoriker och religionsfilosofer hur den moderna människan orienterat sig i tillvaron och tänkt kring livets mening. Författarna belyser tankar om livet hos människor i förmodern tid, och hur de tog sig uttryck i existensiella, moraliska, etiska och politiska sammanhang.

Förmoderna livshållningar uppvisar en spännande blandning av föränderlighet och konstans i människans livshållningar. Somligt är välbekant och tillmäts fortfarande relevans, annat har omstöpts eller helt fallit i glömska. I alla tider har exempelvis kärlek och vänskap uppfattats som något väsentligt, även om betydelsen har ändrat karaktär över tiden.

Om författarna

Marie Lindstedt Cronberg

Marie Lindstedt Cronberg är docent i historia och arbetar som forskare och lärare vid Historiska institutionen i Lund. Hennes forskningsprofil utgår från ett intresse för genus, rätt, kulturhistoria och förändringar i människors värderingar över tid. Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/MarieLindstedtCronberg

Catharina Stenqvist

Catharina Stenqvist är professor och ämnesföreträdare i religionsfilosofi och arbetar med undervisning, forskning och forskarutbildning i religionsfilosofi vid Lunds universitet. I fokus står intresset för religiös erfarenhet och människans existentiella situation.

Förmoderna livshållningar
TitelFörmoderna livshållningar: Dygder, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen
FörfattareMarie Lindstedt Cronberg, Catharina Stenqvist (red.)
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-85509-06-5
Art. nr.4102
Sidantal349
Storlek150 x 225
Utgiven2009
Pris249 kr