Flattering Alliances

Scandinavia, diplomacy and the Austrian-French balance of power 1648–1740

Peter Lindström, Svante Norrhem

This book will be invaluable reading for anyone with an interest in international relations in the early modern period, particularly in Europe, as the authors take a fresh look at the history of diplomacy and the nature of state formation. Swedish Academic Books, nr.14

(…) this work is a great contribution to European early modern history. Sarah Linden Pasay, Historisk Tidskrift

At the same time as Denmark and Sweden were locked in a battle for supremacy in northern Europe, several other countries around Europe engaged in struggles for dominance. One conflict that had profound impact on much of the Continent as well as Scandinavia was the fight for hegemony between France and Austria after the Peace of Westphalia in 1648. In Flattering Alliances we learn about how those clashes dragged the Scandinavian kingdoms into European top-level politics, and forced them to take part in the diplomatic game, constantly negotiating risks and profits.

The historians Peter Lindström and Svante Norrhem discuss the role of diplomacy, how the Great Powers bound allies to their side, and how the Scandinavian countries and their political elites responded. Much of the diplomatic strategizing centred on family alliances, patronage, and economic politics – something quite different from what we expect from today’s official negotiations. This book will be invaluable reading for anyone with an interest in international relations in the early modern period, particularly in Europe, as the authors take a fresh look at the history of diplomacy and the nature of state formation.

Svensk text om boken:

Samtidigt som Danmark och Sverige kämpade om herraväldet i norra Europa, stred länderna runt om i Europa om det politiska och ekonomiska övertaget. En konflikt  som hade stor inverkan på hela kontinenten och även Skandinavien – var maktkampen mellan Frankrike och Österrike efter den Westfaliska freden 1648. I Flattering Alliances kan vi läsa om hur dessa sammandrabbningar drog in de skandinaviska kungadömena i den europeiska toppolitiken. Här drevs de att delta i det diplomatiska spelet, där vinster och risker ständigt omförhandlades.

Historikerna Peter Lindström och Svante Norrhem diskuterar i sin bok betydelsen av diplomati. Hur knöt  stormakterna de allierade till sin sida? Och hur svarade den skandinaviska makteliten? Mycket av den diplomatiska strategin under denna tidsperiod fokuserades på allianser inom släkter, socialt beskydd och ekonomisk politik – något helt annat än vad vi förväntar oss från dagens officiella förhandlingar. Flattering Alliances är oumbärlig läsning för alla med intresse för internationella relationer i tidigmodern tid.

Om författarna

Peter Lindström

Peter Lindström

Peter Lindström är universitetslektor i idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet. Han har sedan disputationen 2003 (på avhandlingen Prästval och politisk kultur 1650–1800) medverkat i olika projekt som på ett eller annat sätt anknutit till frågeställningar om politisk kultur (och i viss mån genus) under den tidigmoderna perioden – främst 1600- och 1700-tal. Han har vid sidan  Läs mer »

Svante Norrhem

Svante Norrhem

Svante Norrhem, född 1962 i Ludvika, är sedan 2014 universitetslektor (docent) i historia vid Historiska institutionen i Lund. Dessförinnan har han varit verksam som professor i historia vid Umeå universitet. Han utbildade sig till ämneslärare i historia och svenska vid Umeå universitet och genomgick sedan forskarutbildning i Umeå och vid S:t Peters College, Oxfords universitet.  Läs mer »

Flattering Alliances Läs ett smakprov
TitelFlattering Alliances: Scandinavia, diplomacy and the Austrian-French balance of power 1648–1740
FörfattarePeter Lindström, Svante Norrhem
Boktyp,
Ämne
ISBN9789187351075
Sidantal264
Utgiven2013
ÖversättareCharlotte Merton
IllustreradKartor i färg
Pris219 kr