Europe

The Return of History

Sven Tägil

Slut i lager

Europa genomgår för tillfället en period av dramatiska förändringar vilket leder till grundläggande omstruktureringar i kontinentens länder. Integrationsprocessen som påbörjades i väst sprider sig österut och den europeiska unionen växer gradvis. Samtidigt finns tendenser i motsatt riktning med splittring och utbrott av traditionell nationalism, speciellt i de östra delarna.

Trots att vi kan spåra dessa förändringar bakåt i tiden är det svårt att förutse framtida strukturer. Kommer Europa att bli politiskt, ekonomiskt och kulturellt enat, eller är integrationsprocessen alltför långsam och därmed på väg att avstanna?

Nyckeln till en förståelse av de underliggande processerna återfinns i Europe. The Return of History. I denna aktuella antologi analyseras den historiska bakgrunden. Författarna är alla historiker med rötter vid Lunds universitet. De ger en överblick och en beskrivning på djupet av Europas historia.

Boken finns tidigare utgiven på svenska.

Om författaren

Sven Tägil

Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/SvenTagil

Europe
TitelEurope: The Return of History
FörfattareSven Tägil
Boktyp
Ämne,
ISBN978-91-89116-14-6
Art. nr.4015
Sidantal547
Storlek150 x 226
Utgiven2001
LagerstatusSlut i lager
ÖversättareJasmine Aimaq
OmslagJacob Wiberg
Pris199 kr