Ett motsägelsefullt möte

Svenska missionärer och bakongo i Fristaten Kongo

Pia Lundqvist

För att begripa de osannolika vändningarna i Nilssons liv, visar Lundqvist, måste hans öde placeras in både i svensk historia och i världshistorien. Och omvänt: genom individer som Nilsson förstår vi lite mer om både den svenska demokratins framväxt, och den moderna, postkoloniala världens tvetydiga förutsättningar.

Stefan Helgesson / DN Kultur 

 

Pia Lundqvists förtjänstfulla studie lyckas ge liv åt dessa missionerande människor som valde att ge upp sina liv i Sverige och sin egendom för att kunna sprida evangeliet och ge hjälp åt redan hårt utsatta människor. […] De hade sina brister och fel, förstås, det har alla människor, men de ville ändå göra världen till en bättre plats att leva i, och det i en tid när få brydde sig om människor från andra världsdelar och kultur.

Bo Eriksson / Historievärlden

 

Fristaten Kongo har kommit att symbolisera ett av den europeiska imperialismens allra mörkaste kapitel. I spåren av koloniseringen startade Svenska Missionsförbundet sin verksamhet i landet under tidigt 1880-tal. Sammanlagt arbetade 124 missionärer för samfundet här fram till 1908 då kolonin övergick i belgiskt styre. De utsända kom från små omständigheter och hade sin bakgrund i väckelserörelsen med dess demokratiska folkrörelseanda. Samtidigt var de påverkade av tidens idéer om hur européerna förväntades civilisera andra folk. Vad hände när radikaliteten i missionärernas kallelse konfronterades med den kongolesiska vardagen och visionen om jämlikhet sattes på prov?

I Ett motsägelsefullt möte utforskar historikern Pia Lundqvist missionärernas möte med befolkningsgruppen bakongo. I förhållande till folket framstod missionärerna som auktoriteter, men de befann sig samtidigt i en utsatt position. Under missionens första decennier dog fyra av tio utsända av tropiska sjukdomar. Utifrån en biografisk ansats med material ur dagböcker och brev belyser författaren komplexiteten i missionsprojektet: de utsändas relationer till befolkningen, de koloniala myndigheterna och varandra.

 

”Ett motsägelsefullt möte” är en viktig bok som på ett nyanserat sätt hedrar missionärernas insats utan att förgylla verkligheten eller förenkla det komplexa och svåra.

Birger Thureson / Dagen

 

Missionärerna både fascineras och förfasas över det de ser, inser det kristna budskapets överlägsenhet och begränsning. Bokens styrka är genus- och ras/klassanalysen som verkligen vidgar perspektiven.

Ulf Lindgren / BTJ-häftet nr 14 2018

Om författaren

Pia Lundqvist

Pia Lundqvist

Pia Lundqvist (f. 1964) är docent i historia och är verksam som forskare och lärare vid Göteborgs Universitet. I sin forskning har hon ägnat sig åt frågor som rör textil handel, konsumtion och materiell kultur samt migration och kulturmöten – framför allt under 1700- och 1800-talen. Webbsida: https://historiskastudier.gu.se/ominstitutionen/personal?userId=xlunpi

Ett motsägelsefullt möte
TitelEtt motsägelsefullt möte: Svenska missionärer och bakongo i Fristaten Kongo
FörfattarePia Lundqvist
Boktyp,
Ämne
ISBN978-91-88661-46-3
Sidantal332
Storlek144x221
Utgiven2018
IllustreradSvartvita bilder
OmslagLönegård & Co
Pris249 kr