En grundläggande handling

Byggnadsoffer och dagligt liv i medeltid

Ann-Britt Falk

Hur kommer det sig att man hittar hästhuvuden och keramikgrytor i gamla husgrunder? Enligt äldre seder skulle dessa föremål ge lycka och välgång åt huset och människorna. I det moderna samhället har huvudena och grytorna förlorat sina symboliska betydelser och de ger oss inga tydliga associationer. Men de hade en viktig innebörd för människorna som placerade dem där.

Traditionen att deponera föremål i husgrunder, så kallade byggnadsoffer, är ett vida spritt bruk. I En grundläggande handling – byggnadsoffer och dagligt liv i medeltid studerar arkeologen Ann-Britt Falk byggnadsoffer i Södra Sverige och Danmark från sen vikingatid fram till modern tid. Författaren tolkar lämningarna som varaktiga spår av en ritualiserad handling. Falk resonerar kring vilken innebörd ritualen hade för människorna som placerade ut föremålen och varför vissa föremål blivit utvalda – hade ritualen samma betydelse på 1000-talet som på 1800-talet?

Om författaren

Ann-Britt Falk

Ann-Britt Falk tog sin magisterexamen i medeltidsarkeologi 1996 och arbetade sedan som antikvarie på Malmö Kulturmiljö. Sedan år 2000 har hon varit aktiv i det tvärvetenskapliga projektet »Vägar till Midgård». Hennes licentiatavhandling i historisk arkeologi En grundläggande handling – byggnadsoffer och dagligt liv i medeltid är ett resultat av arbetet inom projektet.

En grundläggande handling
TitelEn grundläggande handling: Byggnadsoffer och dagligt liv i medeltid
FörfattareAnn-Britt Falk
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-94-8
Art. nr.4097
Sidantal264
Storlek150 x 225 mm
Utgiven2008
Illustrerads/v
Pris219 kr