En av staten godkänd historia

Förhandsgranskning av svenska läromedel och omförhandlingen av historieämnet 1938–1991

Henrik Åström Elmersjö

Läs Henrik Åström Elmersjös artikel på FÖRENINGEN
SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIAs hemsida!

Läromedel i historia blir ofta föremål för intensiva debatter, förmodligen på grund av att de är tänkta att kanalisera ett officiellt samhälleligt minne. Diskussionerna i sig själva påverkar också synen på det förflutna. Idag har vi läromedel i historia som fokuserar på andra frågeställningar än 1940- talets läroböcker.

I En av staten godkänd historia undersöker historikern Henrik Åström Elmersjö samhällelig förhandling om historia genom det nyckelhål som den statliga förhandsgranskningen av historieläromedel utgjorde. Dynamiken i åsiktsförskjutningarna kring vilken historia som var viktig framträder tydligt i just läromedelsgranskningen. De sakkunniga granskarna både hämmade och drev på läromedelsutvecklingen.

Elmersjö visar i sin studie hur diskussioner om historieläromedel på ett särskilt sätt bidrar till vår kunskap om hur historien förändras i relation till nya upplevelser om vad som är viktigt i den.

Om författaren

Henrik Åström Elmersjö

Henrik Åström Elmersjö

Henrik Åström Elmersjö (f. 1978) är fil.dr, forskare och lärare i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. I sin forskning har han intresserat sig för både historiekulturella och utbildningshistoriska frågor. Han är en av redaktörerna för den utbildningshistoriska tidskriften Nordic Journal of Educational History. Fotografi: Olle Åström Webbsida: http://www.idesam.umu.se/om/personal/historia/henrik-astrom-elmersjo/

En av staten godkänd historia Läs ett smakprov
TitelEn av staten godkänd historia: Förhandsgranskning av svenska läromedel och omförhandlingen av historieämnet 1938–1991
FörfattareHenrik Åström Elmersjö
Boktyp,
Ämne
ISBN9789188168788
Sidantal368
Utgiven2017
Pris249 kr