Different Paths to Modernity

A Nordic and Spanish Perspective

Magnus Jerneck

Slut i lager

Länderna i Europa har under de senaste 100 åren genomgått stora förändringar som i flera fall liknar varandra – en generell term för detta är modernisering. I antologin Different Paths to Modernity presenterar författarna skilda aspekter på moderniseringen och dess revolutionerande verkan. Bland annat diskuterar man industrialiseringens, läskunnighetens och den ekonomiska utvecklingens betydelse för moderniseringens framgång. Texterna har utgångspunkter i Spanien, Sverige och Danmark för att illustrera skillnader och likheter i moderniseringsprocessen mellan södra och norra Europa.

Om författaren

Different Paths to Modernity
TitelDifferent Paths to Modernity: A Nordic and Spanish Perspective
FörfattareMagnus Jerneck
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-54-2
Art. nr.4054
Sidantal368
Storlek144 x 221 mm
Utgiven2005
LagerstatusSlut i lager
IllustreradTabeller och diagram
OmslagJacob Wiberg
Pris249 kr