Pressinformation:
Det lilla kriget

Skärmytslingar och kommenderingar under stora nordiska kriget åren 1702–1709

Magnus Perlestam

De dramatiska fältslagen under tidigmodern tid har helt dominerat historieskrivningen om krig. Men det var dock mindre skärmytslingar som i hög präglade de karolinska soldaternas och officerarnas vardag. I vilka sammanhang uppstod dessa strider och vem deltog i dem?

I Det lilla kriget granskar historikern Magnus Perlestam de vanligaste missionerna och aktörerna i det lilla kriget under framför allt de polsk-litauiska och ryska fälttågen åren 1702–1709. I fokus står de enskilda uppdragen – kommenderingarna – vid arméns marsch mot sina fältläger och kvarter, eller vid indrivning av proviant och foder.

”Det lilla kriget” är dock en term som täcker allt ifrån attacker mot svensk trupp eller rekognoserande uppdrag som råkar ut för fiendepatruller, till bränning av motståndarläger, och Perlestam belyser även de åtgärder som, i norm och praxis, vidtogs för att förhindra eller mildra dessa.

TitelDet lilla kriget: Skärmytslingar och kommenderingar under stora nordiska kriget åren 1702–1709
FörfattareMagnus Perlestam
Boktyp,
Ämne
ISBN978-91-88661-61-6
Sidantal184
Utgiven2018
IllustreradSvartvita bilder
Pris239 kr

Om författaren

Magnus Perlestam

Magnus Perlestam

Magnus Perlestam (f. 1964), docent i historia, verksam vid Mittuniversitet i Sundsvall. Han disputerade på avhandlingen Den rotfaste bonden – myt eller verklighet? Brukaransvar i Ramkvilla socken 1620–1820. Efter avhandlingen orienterade han sig emot kulturanalys och manlighetsforskning, med speciellt fokus på den militära sfären under senkarolinsk tid. År 2008 utkom han med boken Lydnad i  Läs mer »

Det lilla kriget

Första recensionsdatum: 18 juni 2018

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild