Den svenska skolgårdens historia

Skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum

Anna Larsson, Björn Norlin, Maria Rönnlund

Jeg har med stor interesse og glede lest boken om den svenske skolegår­dens historie. […] Forfat­terne har med denne boken vist hvordan man kan koble en historieskriving om skolegården sammen med generell ut­dannings – og samfunnshistorie, og på det viset satt skolegården inn i en større samfunnsmessig kontekst. God lesning!

Hans Petter Ulleberg,
Nordic journal of educational history, Vol 4, No 1 (2017)

[…] denna informationsrika bok [är] läsvärd för både den som är intresserad av det svenska utbildningsväsendets historia, och för den som vill veta mer om skolan som bebyggelsehistorisk miljö.

Johannes Westberg, Bebyggelsehistorisk tidskrift, 74/2017

[…] en enastående intressant skildring av samhällets utveckling, sedd ur ett skolgårdsperspektiv. […] Boken har en bra struktur på innehållet, lättläst text och är mycket läsvärd.

BTJ nr 15, 2017

De flesta av oss har minnen kopplade till vår gamla skolgård – raster med avsides ro eller vild lek, gymnastiklektioner med idrott och tävlingar eller undervisning, kanske i naturkunskap eller bild. Idag har skolgården blivit en naturlig del av skolan, men hur har denna plats blivit så självklar?

I sin intresseväckande bok redogör författarna Anna Larsson, Björn Norlin och Maria Rönnlund för den svenska skolgårdens historia utifrån historiskt källmaterial och människors minnesberättelser. De beskriver hur skolgården har tagit form och förändrats som koncept, hur den fysiskt har formgetts och utvecklats, och hur den har använts för social samvaro.

Boken ger en ny och samlad kunskap om skolans utemiljö som ett pedagogiskt och socialt rum, både i en historisk och nutida kontext.

Om författarna

Anna Larsson

Anna Larsson

Anna Larsson är verksam som professor och forskningsledare vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. Foto: Mattias Pettersson Webbsida: http://www.idesam.umu.se/om/personal/idehistoria/anna-larsson/

Björn Norlin

Björn Norlin

Björn Norlin är verksam som forskare vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. Foto: Maria Rex.

Maria Rönnlund

Maria Rönnlund

Maria Rönnlund är verksam som lärare och forskare vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. Foto: Mattias Pettersson

Den svenska skolgårdens historia Läs ett smakprov
TitelDen svenska skolgårdens historia: Skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum
FörfattareAnna Larsson, Björn Norlin, Maria Rönnlund
Boktyp,
Ämne,
ISBN9789188168832
Sidantal290
Utgiven2017
Pris239 kr