De odödliga

Förhistoriska individer i vetenskap och media

Nina Nordström

Inom arkeologin är döden ett självklart tema. Det är också de kroppsliga resterna efter mänskliga individer som grävs fram ur jorden för att tolkas, prepareras och exponeras på museum. En del av dessa individer blir med tiden välkända, får namn och återkommer med jämna mellanrum i såväl vetenskapliga som mediala sammanhang. De uppmärksammas och behandlas med en omsorg som avspeglar den moderna människans eget förhållningssätt till döden – de fungerar som terapeutiska redskap i samtiden.

I boken De odödliga porträtterar Nina Nordström några av de mest välkända individerna från förhistorien i Norden. Här får vi möta Sveriges mest välbevarade stenåldersskelett Bäckaskogskvinnan, de danska mossliken Tollund- och Grauballemannen samt de två kvinnorna i Osebergdrottningens grav i Norge.

Deras historik, från grav till museum, är fascinerande och dynamiken i samspelet mellan vetenskap och media väcker deras kroppar till liv. De formas och omformas på nytt, ständigt moderna och delaktiga i en betraktelse av oss själva.

Om författaren

Nina Nordström

Nina Nordström har skrivit sin avhandling De odödliga. Förhistoriska individer i vetenskap och media inom ramen för det tvärvetenskapliga projektet »Vägar till Midgård». Efter en filosofie kandidatexamen har en lång rad resor, bland annat i Asien, kombinerats med olika anställningar som arkeolog, främst i Norge. Inom Midgårdsprojektet har hon också arbetat med Odens Öga, en  Läs mer »

De odödliga
TitelDe odödliga: Förhistoriska individer i vetenskap och media
FörfattareNina Nordström
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-86-3
Art. nr.4084
Sidantal416
Storlek144 x 221 mm
Utgiven2007
Pris259 kr