Pressinformation:
Circulation of Knowledge

Explorations in the History of Knowledge

Johan Östling, Erling Sandmo, David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson Hammar, Kari Hernæs Nordberg

Historians have long been interested in knowledge—its nature and origin, and the circumstances under which it was created—but it has only been in recent years that the history of knowledge has emerged as an academic field in its own right.

In Circulation of Knowledge, a group of Nordic scholars explore a range of theoretical and methodological approaches to this new and exciting area of historical research. The question of knowledge in motion is central to their investigations, and especially how knowledge is transformed when it circulates between different societal arenas, literary genres, or forms of media.

Reflecting on twelve empirical studies, from sixteenth-century cartography to sexology in the 1970s, the authors make a significant contribution to the growing international research on the history of knowledge.

TitelCirculation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge
FörfattareJohan Östling, Erling Sandmo, David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson Hammar, Kari Hernæs Nordberg
Boktyp,
Ämne
ISBN978-91-88661-28-9
Sidantal256
Utgiven2018
Pris229 kr

Om författarna

Johan Östling

Johan Östling är docent och universitetslektor i historia. Hans forskning är inriktad mot kunskapshistoria, men han har även ett mer allmänt intresse för idéer, kultur och politik i Europas moderna historia. År 2008 disputerade han på en avhandling om svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning; för denna belönades han med Cliopriset och Nils Klim-priset. Hösten 2016 utkom han med sin andra  Läs mer »

Erling Sandmo

Erling Sandmo är professor i historia vid Universitetet i Oslo och forskare vid Nasjonalbiblioteket. Hans forskning kretsar kring  Europas tidigmoderna kulturhistoria, med särskild fokus på rättshistoria, musik, kunskap, and historieskrivning. Hans senaste bok, Uhyrlig: Sjømonstre i kart og litteratur 1491–1895, ges ut på engelska under 2018 med titeln Monstrous: Sea Monsters in Maps and Literature, 1491–1895. Webbsida: http://www.hf.uio.no/iakh/personer/vit/historie/fast/erlingss/index.html

David Larsson Heidenblad

David Larsson Heidenblad är fil. dr i historia och arbetar som forskare och lärare vid Historiska institutionen i Lund. Hans pågående forskning kretsar kring det moderna miljömedvetandets framväxt och genombrott – när, var och hur kunskap om en global miljökris började cirkulera i det svenska samhället. Ett särskilt fokus ligger på vad som hände med denna kunskap i samband med  Läs mer »

Anna Nilsson Hammar

Anna Nilsson Hammar är fil. dr i historia och postdoktor på Historiska institutionen vid Lunds universitet. Hennes nuvarande forskningsprojekt finansieras av Vetenskapsrådet och är en studie av kunskapsproduktionen kring begreppet och fenomenet samvete i 1600-talets Sverige. Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/AnnaNilsson

Kari Hernæs Nordberg

Kari Hernæs Nordberg är lektor på Institutt for kultur, religion og samfunnsfag vid Høgskolen i Sørøst-Norge. Hennes forskning kretsar kring sexualhistoria, utbildningshistoria och historieskrivning. Webbsida: https://www.usn.no/om-hsn/kontakt-oss/ansatte/kari-hernas-nordberg-article145637-6688.html

Circulation of Knowledge

Första recensionsdatum: 9 januari 2018

Pressbilder

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild