Pressinformation:
Bondetro och kyrkoro

Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige

Göran Malmstedt

Bullriga bybor, skällande hundar och bråkiga ungdomar var en vanlig syn i en kyrka i 1600-talets Sverige. Trots undervisning, övervakning och olika former av bestraffningar lyckades inte statsledningen fostra folket till goda lutheraner och ordentliga kyrkobesökare. Kyrkoledningens stränga krav på ett värdigt uppträdande var inte något som gick hem hos gemene man. Även om gudstron var stark hos församlingsborna drog de sig inte för att motarbeta den präst som kom i konflikt med dem.

I Bondetro och kyrkoro diskuterar historikern Göran Malmstedt den folkliga religiositeten och mentaliteten under 1600-talet. Bland annat går han igenom i vilken utsträckning folket tagit till sig reformationens budskap och hur det till synes vanvördiga uppträdandet kunde förenas med den starka gudstro som rådde i samhället.

Finns tillgänglig som e-bok!

TitelBondetro och kyrkoro: Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige
FörfattareGöran Malmstedt
Boktyp
Ämne
ISBN9789187351921
Sidantal233
Utgiven2002
IllustreradNej
OmslagAnn Petersson Malmstedt
Pris249 kr

Om författaren

Göran Malmstedt

Göran Malmstedt

Göran Malmstedt (f. 1956) är professor i historia vid Göteborgs universitet. I sin forskning har han främst intresserat sig för den tidigmoderna perioden, och ämnen med en kulturhistorisk inriktning. Han har tidigare bland annat publicerat Helgdagsreduktionen. Övergången från ett medeltida till ett modernt år i Sverige 1500–1800 (1994) och Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i  Läs mer »

Bondetro och kyrkoro

Första recensionsdatum: 5 juli 2006

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild