Bondeherrgårdar

Den nyrika bondeklassens gårdar 1750–1850

Johannes Daun, Christer Ahlberger

De svenska bönderna har haft en unikt stark ställning jämfört med sina europeiska gelikar, och under 1800-talet klev de fram och blev en drivande kraft i den svenska samhällsutvecklingen. Framgångarna skapade rikedomar och de nyrika hemmansägarna investerade sina växande tillgångar i storslagna, ofta herrgårds­liknande gårdar.

Dessa bondeherrgårdar står idag som monument över den agrara revolutionen och den svenske bondens storhetstid. De utgör en unik kulturskatt som fi nns runtom i det svenska landskapet. I Bondeherrgårdar ger forskare från både bebyggelse- och socialhistoriska discipliner sin bild av denna byggnadstyp. Författarna belyser såväl gårdarnas formmässiga särart som de ekonomiska och sociala sammanhang de vuxit fram ur.

Bondeherrgårdarna fångar och förkroppsligar en säregen svensk historia som vi kan uppleva och känna in på nära håll. Boken är ett resultat av samarbeten mellan forskare vid lärosäten, museer och arkiv för att lyfta fram de säregna värdena i detta bitvis förbigångna kulturarv.

 

Medverkande:

Christer Ahlberger, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet
Björn Ahnlund, Kulturmiljö Halland, Halmstad
Carina Carlsson, Västarvet Kulturmiljö
Johannes Daun, Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg
Johan Gardelin, Gotlands museum
Erik Hallberg, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet
Linus Karlsson, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet
Johan Knutsson, Malmstens, Linköpings universitet
Kristina Linscott, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
Ingalill Nyström, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
Marie Odenbring Widmark, Västarvet Kulturmiljö samt Slöjd & Byggnadsvård
Peter Olausson, Historiska institutionen, Karlstads universitet
Anneli Palmsköld, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
Lars G. Strömberg, Textilhögskolan, Högskolan i Borås
Pablo Wiking-Faria, Göteborgs universitet samt Hallands kulturhistoriska museum, Varberg

 

Om författarna

Johannes Daun

Johannes Daun är historiker och arkivarie. Han disputerade 2016 vid Göteborgs universitet. Hans forskning rör främst befolkning och sociala förhållanden i 1700- och 1800-talens Sverige. På Landsarkivet i Göteborg arbetar Daun med att tillgängliggöra källorna till Sveriges historia.

Christer Ahlberger

Christer Ahlberger är professor i historia vid Institutionen för historia studier, Göteborgs universitet. Han har skrivit och varit redaktör för ett flertal böcker, bland annat om konsumtion, religion, hemindustri, västsvensk lokalhistoria och stadshistoria.

Bondeherrgårdar
TitelBondeherrgårdar: Den nyrika bondeklassens gårdar 1750–1850
FörfattareJohannes Daun, Christer Ahlberger
Boktyp,
Ämne
ISBN978-91-88661-53-1
Sidantal224
Utgiven2018
IllustreradFärgbilder
Pris245 kr