Ballast

Laden with history

Mats Burström

This is a delightful book. […] Hopefully it will inspire other archaeologists to take more notice of ballast and what it can tell us.

Paula Martin /The International Journal of Nautical Archaeology (2018) 47.2: 477–497

The book is short, profusely illustrated, and easy to read. Its substance and style capture Burström’s enthusiasm about the much neglected topic of how ship’s ballast has moved rocks, sand, insects, plants, and artefacts around the world. […] The author is convincing about the importance of ballast, not least because of its immense scale during the era of sail. To maritime historians it represents major events and processes.

Bonnie J. McCay / The International Journal of Maritime History 30(4)


Read an excerpt from the book in Hakai magazine.

This book is available in both English and Swedish. 

For centuries boats were ballasted with sand, gravel, stone, or rubble to give them stability, and when they no longer needed the extra weight, it was dumped. The result was that huge quantities of ballast were shipped to new places and new continents.

In Ballast the archaeologist Mats Burström charts how ship ballast helped to shape the world we live in. Ballast was often reused, sometimes in surprising ways. With the ballast went animal and plant life of all sorts, inadvertently spread to places where they are now so well established that they are thought of as native species. And it was not unknown for ancient artefacts to be found in the ballast too, turning up in the most unexpected places.

This is the first comprehensive account of ship ballast, so long overlooked, and now finally recognized for its diverse and exciting history.

 

Svenska:

Barlast är den tyngd som håller fartygen stabila i sjön. Under lång tid användes sand, grus, sten och rivningsmassor för syftet. När den extra vikten inte längre behövdes dumpades den och på så sätt förflyttades enorma mängder material till nya platser och nya kontinenter. Där kom massorna ofta till användning på andra och ibland överraskande sätt.

Arkeologen Mats Burström visar i ord och bild hur forna tiders barlast bidragit till att forma den värld vi lever i. Både djur och växter följde oavsiktligt med fartygen och spreds till nya områden. I dag är många av dessa arter så väletablerade att de betraktas som inhemska. Även fornsaker råkade ibland finnas med i barlasten och har därför dykt upp på helt oväntade platser.

Detta är den första samlade framställningen om barlast och de spår den lämnat genom århundraden av omfattande sjöfart. Denna förbisedda extralast visar sig rymma massor av spännande historia.

Gå till den svenska boksidan!

Om författaren

Mats Burström

Mats Burström

Mats Burström är professor i arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet. Han har genom en rad studier av 1900-talslämningar och författande av en lärobok i samtidsarkeologi starkt bidragit till att etablera detta forskningsfält i Skandinavien. Mats Burströms forskning rör sig ofta i nya riktningar och visar hur lämningar som tidigare förbisetts  Läs mer »

Ballast
TitelBallast: Laden with history
FörfattareMats Burström
Boktyp,
Ämne
ISBN978-91-88661-22-7
Sidantal118
Utgiven2017
ÖversättareCharlotte Merton
Pris219 kr