Att se och tänka med ritual

Kontrakterande ritualer i de isländska sagorna

Peter Habbe

När vi betraktar en religiös ceremoni av något slag, exempelvis en begravning, kan vi kalla den för en ritual. I vardagsbruk är detta en användbar term, men om betraktaren gör anspråk på att vara forskare bör hon stanna upp och tänka över terminologin.

För en religionshistoriker är begreppet ritual så vanligt förekommande att det ibland skymmer sikten. Begreppet används ofta obetänksamt och det finns all anledning att diskutera hur ordet ritual ska bestämmas.

I Att se och tänka med ritual utvecklar religionshistorikern Peter Habbe en begreppsapparat som syftar till att utvidga vetenskapens möjligheter att studera människors formaliserade praktik i såväl religiösa som profana sammanhang. Begreppet ritual blir en term att se och tänka med.

Författaren applicerar sin begreppsapparat på de medeltida isländska släktsagorna där skapandet av allianser mellan personer är ett viktigt tema, och att till exempel svära eder, ge gåvor och bekräfta överenskommelser med handslag har en central roll.

Om författaren

Peter Habbe

Peter Habbe

Peter Habbe (f. 1964) tog teologie kandidatexamen vid Lunds universitet. Samtidigt blev han färdigutbildad gymnasielärare och har efter sin doktorandtjänst arbetat vid Västerviks gymnasium. Han har också skrivit läroböcker i religionskunskap och samhällskunskap för både högstadiet och gymnasiet.

Att se och tänka med ritual
TitelAtt se och tänka med ritual: Kontrakterande ritualer i de isländska sagorna
FörfattarePeter Habbe
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-79-5
Art. nr.4076
Sidantal277
Storlek150x225
Utgiven2006
Pris219 kr