Att hasta mot undergången

Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730–1830

Leif Runefelt

[Runefelt har] genom skicklig användning av existerande forskningsresultat lika mycket som en imponerande bred empirisk beläsenhet lyckats skapa en ny förståelse för välkända förteelser […] Runefelt stärker med denna studie sin position som en av Sveriges just nu skickligaste och intressantaste historiker […].

Thomas Kaiserfeld, Scandia 82:2, 2016

Boken är en genomgång och analys av föreställningarna om konsumtion under perioden […]. Och vilken genomgång sedan! Det är en genomgripande, intressant och tankeväckande bok, som förtjänar en bred läsekrets.

Sofia Murhem, Respons nr 5 2015.

Författaren […] har skrivit en läsvärd bok som i allra högsta grad är nutidsrelevant: den får läsaren att fundera över vår egen tid […] genom att hålla upp en spegel från en annan tid.

BTJ, Gustaf Holmberg. Häfte nr 18, 2015.

 

Under 1700-talet och tidigt 1800-tal förändrades inköpsvanorna drastiskt i Sverige: ett konsumtionssamhälle började ta form. En rad nya varor som kaffe, te, porslin, bomull och exotiska textilfärger gjorde succé. Ett urbant mode och sällskapsliv växte fram och krävde både tid och pengar. Gradvis fick nymodigheterna människorna, och därmed även samhället, att ändras.

I Att hasta mot undergången analyserar idéhistorikern Leif Runefelt debatten om konsumtion 1730–1830. Han belyser hur de nya varorna och beteendena uppfattades som hot mot samhällsordningen eftersom de ofta bröt mot ståndssamhällets regler. Ordningen var hierarkisk och skillnader skulle vara tydliga: man skulle klä och bete sig i enlighet med sin sociala
ställning. Det rådde starka uppfattningar om vad som var lämpligt eller olämpligt för olika individer. Genom nymodigheterna kunde människor iscensätta sig själva på sätt som inte svarade mot de förväntningar som fanns på dem. Därmed uppkom en moralisk fråga: vad var rätt, och vad var fel? Frågan fick också en politisk dimension eftersom överträdelser var ett potentiellt hot mot samhället. Den nya konsumtionsivern innebar kanske att hela samhället gick mot sin undergång?

I boken får vi följa den intensiva debatt som fördes på era olika arenor. Pressen och litteraturen befolkades plötsligt av härmapor, fjollor, sprätthökar, kaffedrickare, götiska bönder och andra typkaraktärer. Figurerna hade specifika retoriska funktioner i kritiken av konsumtionen, och i centrum stod människans förställning som det avgörande problemet.

Om författaren

Leif Runefelt

Leif Runefelt

Leif Runefelt är professor i idéhistoria vid Södertörns högskola. Hans forskning har huvudsakligen fokuserat på svenska eliters tankevärld under förmodern tid. Runefelt disputerade 2001 på avhandlingen Hushållningens dygder. Affektlära, hushållningslära och ekonomiskt tänkande under svensk stormaktstid. Han har även publicerat Dygden som välståndets grund. Dygd, nytta och egennytta i frihetstidens ekonomiska tänkande (2005), antologin Svensk  Läs mer »

Att hasta mot undergången Läs ett smakprov
TitelAtt hasta mot undergången: Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730–1830
FörfattareLeif Runefelt
Boktyp,
Ämne
ISBN978-91-87675-36-2
Art. nr.4208
Sidantal368
Storlek150 x 225 mm
Utgiven2015
IllustreradFärgbilder
OmslagJacob Wiberg
Pris249 kr