Pressinformation:
Att forma vår framtid

Bioteknikens möjligheter och problem

Ulf Görman, Carl-Gustaf Andrén, Göran Hermerén

I Att forma vår framtid presenteras forskning och debatt om bioteknikens framtida möjligheter, dilemman och problemområden.

Genom historien har människans livsvillkor förändrats dramatiskt i och med uppkomsten av ny kunskap och teknik. De senaste åren har det gjorts revolutionära vetenskapliga framsteg inom discipliner som biomedicin, bioteknik och nanoteknik.

Kartläggningen av människans arvsmassa, genomet, har gått snabbare än de flesta kunde förutse. Den nya tekniken har alla möjligheter att förändra villkoren och förutsättningarna för mänskligt liv, men vilka är egentligen möjligheterna – och vilka problem följer i kölvattnet av den upptrissade utvecklingstakten?

I Att forma vår framtid bidrar nordiska forskare från olika discipliner med insikter och initierade frågor kring den nya tekniken. Inom den övergripande diskussionen kring bioteknikens möjligheter och problem redogörs bland annat för etiska och juridiska dilemman samt bioteknikens relation till sjukvården, samhället och marknaden.

TitelAtt forma vår framtid: Bioteknikens möjligheter och problem
FörfattareUlf Görman, Carl-Gustaf Andrén, Göran Hermerén (red.)
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-90-0
Art. nr.4088
Sidantal287
Storlek144 x 221 mm
Utgiven2007
IllustreradSv/v
Pris229 kr

Om författarna

Carl-Gustaf Andrén

Carl-Gustaf Andrén

Carl-Gustaf Andrén är teolog, professor och universitetskansler, verksam i Lund även efter sin pensionering 1987. Han disputerade 1957 vid Lunds universitet och utnämndes 1967 till professor i praktisk teologi med kyrkorätt. Han har tjänstgjort i såväl undervisning som administration vid Lunds universitet. Åren 1977-1980 var han universitetets rektor, och utnämndes senare till universitetskansler 1980-1987. C-G  Läs mer »

Att forma vår framtid

Första recensionsdatum: 23 augusti 2007

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild