Att forma vår framtid

Bioteknikens möjligheter och problem

Ulf Görman, Carl-Gustaf Andrén, Göran Hermerén

Människans livsvillkor har förändrats dramatiskt genom historien i takt med att tekniken utvecklats. Ny kunskap ger nya möjligheter. Föräsndringen kommer med all säkerhet att fortsätta. Men hur?

År 2003 förklarade The International Human Gemone Organisation att arbetet med att kartlägga människans arvsmassa hade förverkligats snabbare än förväntat. Därmed öppnades möjligheter att än en gång förändra människans livsvillkor, och på ett mera grundläggande sätt än tidigare. Nu kan vi inte bara förändra vår omgivning utan dessutom med genteknik och nanoteknik påverka vad en människa är. Den möjligheten är en etisk utmaning.

Vad betyder riskbedömningar, etik, livsåskådningar och kulturella föreställningar när vi väljer hur den nya tekniken ska användas? Att forma vår framtid belyser dagens arbete med stamcellsforskning och nanoteknik. Texterna diskuterar frågor som hantering av genetisk information, kommersialisering och postgenom forskning i ett globalt perspektiv.

Om författarna

Carl-Gustaf Andrén

Carl-Gustaf Andrén

Carl-Gustaf Andrén är teolog, professor och universitetskansler, verksam i Lund även efter sin pensionering 1987. Han disputerade 1957 vid Lunds universitet och utnämndes 1967 till professor i praktisk teologi med kyrkorätt. Han har tjänstgjort i såväl undervisning som administration vid Lunds universitet. Åren 1977-1980 var han universitetets rektor, och utnämndes senare till universitetskansler 1980-1987. C-G  Läs mer »

Att forma vår framtid
TitelAtt forma vår framtid: Bioteknikens möjligheter och problem
FörfattareUlf Görman, Carl-Gustaf Andrén, Göran Hermerén (red.)
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-90-0
Art. nr.4088
Sidantal287
Storlek144 x 221 mm
Utgiven2007
IllustreradSv/v
Pris229 kr