Att älska sitt jobb

Passion, entusiasm och nyliberal subjektivitet

Magdalena Petersson McIntyre

Rapporten redovisar en omfattande forskning som ger en fördjupad bild av vad vårt konsumtionssamhälle förväntar sig av sin servicepersonal […] [D]et här är en viktig bok, med ett skrämmande framtidsperspektiv.

Claudette Skilving, Social Politik, 4 Feb 2017

Boken ger spännande inblickar i handelsanställdas arbetsvillkor.

BTJ, häfte 7 2017

Bör du älska ditt jobb? Vad händer om kärleken inte är besvarad? Länge har intresse och talang, plikt och engagemang räckt för att göra ett bra arbete och Magdalena Petersson McIntyre studerar här varför detta inte längre tycks vara tillräckligt. Det är dels en psykologisering av samhället som är en del av den nyliberala våg som även svept över Sverige, dels en global tendens som tillåter företag och koncerner tränga sig in i det privata livet och den personliga identiteten, en kommersialisering av mänskliga känslor, särskilt typisk för serviceekonomin. Böcker som Att älska sitt jobb behövs för att förklara och kommentera sådana utvecklingar – innan de har blivit vedertagna.

Barbara Czarniawska, senior professor i allmän företagsekonomi, Göteborgs universitet.

Läs Fria Tidningens intervju med Magdalena Petersson McIntyre!
Läs Göteborg-Postens intervju med Magdalena Petersson McIntyre!

Bör vi sträva efter att älska vårt jobb? Har det rent av blivit en förväntan som många arbetsgivare har? På en tuff arbetsmarknad som alltmer kräver individens hängivenhet och engagemang uppstår en problematik i vem det är som har makten över de personliga valen.

I Att älska sitt jobb för etnologen Magdalena Petersson McIntyre ett angeläget samtal om passion och styrningen av den. Om känslor betraktas som varor hur påverkar då denna kommersialisering den enskilda arbetstagaren?

Utifrån intervjuer med anställda i detaljhandeln diskuterar författaren en process där känslolivet engageras mer och mer i arbetslivet. Hängivenheten blir en normalitet som också utgör vägen till lycka även om målen kan bli svåra att förverkliga.

Om författaren

Magdalena Petersson McIntyre

Magdalena Petersson McIntyre

Magdalena Petersson McIntyre är docent i etnologi och forskare på Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet. Hon anlägger ett genusperspektiv på servicesektorn och konsumtionskultur och har tidigare forskat om massproducerade förpackningar, normkritisk design och modebloggande. Hennes pågående forskning handlar om digitalisering av konsumtionskultur samt om marknadsaspekter på frågor om genus och jämställdhet. Fotograf: privatbild Webbsida: http://gri.handels.gu.se/om-oss/personal?userId=xpmagl

Att älska sitt jobb Läs ett smakprov
TitelAtt älska sitt jobb: Passion, entusiasm och nyliberal subjektivitet
FörfattareMagdalena Petersson McIntyre
Boktyp,
Ämne,
ISBN978-91-88168-75-7
Sidantal284
Storlek144 x 221 mm
Utgiven2016
Pris239 kr